Coördinator regio Zottegem - Herzele

image description

Coördinator regio Zottegem - Herzele

Als coördinator voor de regio Zottegem - Herzele neem je verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking binnen jouw regio. Je zorgt voor een optimaal verloop en neemt daarom regelmatig actief deel aan overlegmomenten met de algemeen coördinator, andere regiocoördinatoren en/of teamverantwoordelijken. Je volgt de teams onthaal, activiteiten en vorming op qua aanbod en werking binnen jouw regio. Je volgt ook diverse werkgroepen en adviescommissies op. Als lid van het dagelijks bestuur adviseer je de raad van bestuur.

Je bewaakt de missie, visie en waarden van Toeterniettoe. Jaarlijks stel je een actieplan op voor jouw regio, in overleg met de teamverantwoordelijken. Samen met de teamverantwoordelijken zorg je voor de uitvoering van jouw actieplan. Je gaat daarvoor op zoek naar strategische samenwerkingen en projecten binnen jouw regio.

Je volgt de dagelijkse financiën van jouw regio op en legt daarover verantwoording af. Doordat je meewerkt aan de opmaak van de begroting, weet je perfect over welk budget jouw regio beschikt. Je zoekt bovendien nieuwe financieringsmogelijkheden binnen jouw regio.

Tenslotte zorg je er mee voor dat Toeterniettoe vertegenwoordigd is in lokale en bovenlokale overlegstructuren. Je bent een aanspreekpunt voor onze koepel- en partnerorganisaties en voor de lokale overheden.

Jouw taken

1. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking binnen jouw regio

 • Je leidt de dagelijkse werking en verzekert daarbij een continu en optimaal verloop;
 • Je volgt de teams onthaal, activiteiten en vorming op;
 • Je volgt diverse werkgroepen en adviescommissies op. Je bent daarbij een brugfiguur en bewaakt de doorstroom van informatie en rapporteert waar nodig;
 • Je hebt regelmatig overleg met de algemeen coördinatoren, andere regiocoördinatoren en teamverantwoordelijken om de dagelijkse werking van jouw regio en de organisatie in goede banen te leiden;
 • Je maakt deel uit van het dagelijks bestuur en adviseert de raad van bestuur;
 • Je coacht de teamverantwoordelijken in hun functioneren.

2. Je bent verantwoordelijk voor het beleid binnen jouw regio

 • Je stelt jaarlijks een actieplan op voor jouw regio en houdt daarbij rekening met tendensen en noden binnen jouw regio;
 • Samen met de teamverantwoordelijken zorg je voor de uitvoering van jouw jaaractieplan;
 • Binnen jouw regio ga je op zoek naar strategische samenwerkingen en projecten die kaderen binnen de missie en waarden van Toeterniettoe;
 • Je werkt mee aan het jaarverslag.

3. Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid binnen jouw regio

 • Je werkt mee aan de begroting;
 • Je volgt de dagelijkse financiën van jouw regio op en legt hierover verantwoording af aan de algemeen coördinator, raad van bestuur en algemene vergadering;
 • Je zoekt sponsor- en subsidiemogelijkheden binnen jouw regio en schrijft de aanvraagdossiers hiervoor uit.

4. Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van Toeterniettoe

 • Je onderhoudt externe relaties, netwerken, projecten en samenwerkingsverbanden binnen jouw regio;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in diverse lokale en bovenlokale overlegstructuren;
 • Je bent een aanspreekpunt voor onze koepel- en partnerorganisaties;
 • Je bent een aanspreekpunt voor lokale overheden.

Jouw profiel

 • Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren;
 • Je hebt kennis van het jeugdwerk en de sociale kaart;
 • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken;
 • Je kan vlot communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent vlot bereikbaar via e-mail en telefoon;
 • Je bent flexibel ingesteld, zowel qua tijdsindeling als houding;
 • Je kunt leidinggeven en kunt jongeren inspireren en motiveren;
 • Je bent maximum 35 jaar;
 • Je woont in de regio Zottegem - Herzele.

Ons aanbod

 • Je krijgt opleiding op maat van je takenpakket;
 • Je kunt rekenen op ondersteuning en intervisie;
 • Je krijgt de kans om ervaring op te doen voor je (toekomstige) job;
 • Je krijgt inspraak in de organisatie en hebt doorgroeimogelijkheden;
 • Je hebt de vrijheid om je engagement zelf vorm te geven (inhoud, tijdsbesteding, ...);
 • Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongeval;
 • Je krijgt een reële onkostenvergoeding;
 • Je krijgt een gratis çavariapas en andere verwennerijen.