Toeterniettoe en jouw privacy

image description

Versie 5 juni 2017

1. Inleiding

Toeterniettoe hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom willen we open en transparant communiceren over hoe we zorg dragen voor jouw gegevens. In dit privacybeleid lees je wat we doen om je gegevens te beschermen, wat jouw rechten zijn en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid geldt voor elke verwerking van gegevens – zowel online als offline – door Toeterniettoe (feitelijke vereniging), Engelsenlaan 136, 9600 Ronse, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Bij vragen over dit privacybeleid of om je rechten te doen gelden, kan je ons contacteren via e-mail (administratie@toeterniettoe.be), telefoon (055 580 155) of post (Engelsenlaan 136, 9600 Ronse).

2. Op welke manier verzamelen we jouw gegevens?

2.1 Gegevens die je aan ons meedeelt via onze website
Wanneer je een online formulier invult en verstuurd, een account en/of profiel aanmaakt op onze website of een bestelling plaatst in onze webwinkel, vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. Gegevens die noodzakelijk zijn om je vraag, registratie of bestelling te verwerken, zijn verplicht mee te delen. Andere gegevens zijn optioneel in te vullen.

2.2 Gegevens die je aan ons meedeelt via een presentielijst
Bij elke bijeenkomst – waaronder individuele gesprekken, groepsactiviteiten en vergaderingen – voorzien we een presentielijst. Met die presentielijst houden we een overzicht bij van het aantal bereikte jongeren en kunnen we de aanwezigheid aantonen aan bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij indien er een schadedossier wordt geopend. Via de presentielijst verzamelen we de voornaam, naam, woonplaats, geboortedatum en gender van de aanwezige deelnemers. Je kunt ook jouw e-mailadres invullen indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen op dat e-mailadres. Via de presentielijst kan je ook jouw uitdrukkelijke toestemming of weigering geven om op foto’s die tijdens die bijeenkomst worden gemaakt te staan.
Je bent niet verplicht om alle gegevens of de presentielijst op zich in te vullen.

2.3 Gegevens die je aan ons meedeelt wanneer je ons contacteert
Wanneer je ons contacteert via onze website, e-mail, telefoon, post of een ander medium, kunnen we jouw gegevens opslaan. We doen dat in de eerste plaats om een antwoord op je vraag, probleem of klacht te kunnen bezorgen. Daarnaast houden we geanonimiseerde gegevens (gender, geboortedatum, woonplaats, onderwerp) bij om statistische doeleinden. Deze gegevens worden afzonderlijk bijgehouden en kunnen jou niet identificeren.

2.4 Gegevens die we verzamelen op basis van jouw gebruik van onze website
We verzamelen gegevens over de Toeterniettoe-website die je gebruikt en de manier waarop je deze gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je een video op onze website bekijkt of een bepaalde pagina bezoekt. Op die manier kunnen we de Toeterniettoe-website aanpassen in functie van je noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt.

Het gaat o.a. over:

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van je verzoek, je browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe je te herkennen en kunnen ons vertellen hoe je onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels of video’s je hebt gelezen of bekeken, en of je helemaal tot het einde hebt gelezen of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van je toestel, enzovoort. In de mate dat dit nuttig kan zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van je locatie kennen.

Toeterniettoe maakt hiervoor onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Meer informatie over het gebruik van cookies lees je onderaan dit privacybeleid.

2.5 Gegevens die we van derden verkrijgen
Indien je gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze websites, kan Toeterniettoe bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk. Het gaat hier uitsluitend om gegevens die door jou publiekelijk gedeeld worden via die sociale netwerksite. Toeterniettoe zal niet in jouw naam posts publiceren of op een andere manier gebruik maken van jouw account van een sociale netwerksite. We kunnen de gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid en ons cookiebeleid ten voordele van onze diensten.

De Toeterniettoe-website is een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op maat. Dit kan inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we jouw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant en tijdig mogelijk communiceren via dit privacybeleid en/of afzonderlijke communicatie.

3. Welke gegevens verzamelen we en hoelang worden die bewaard?

3.1 Contactgegevens
Toeterniettoe bewaart de contactgegevens die je opgeeft wanneer je ons contacteert, een bestelling plaatst in onze webwinkel, een dienst aanvraagt of een account aanmaakt op de Toeterniettoe-website. Bij elke situatie waarbij we contactgegevens verzamelen geven we aan welke informatie verplicht moet worden ingevuld. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden ingevuld, kan je de contact-, bestel- of registratieprocedure niet voltooien indien je die informatie niet hebt ingevuld.
Contactgegevens worden maximaal 8 jaar bijgehouden om maximaal te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen (bijvoorbeeld de bewaring van boekhoudkundige stukken).

3.2 Profielgegevens
Wanneer je gegevens toevoegt aan je profiel op het ledenplatform, worden deze gegevens bewaard en gedeeld met andere gebruikers. Je kan die profielgegevens steeds aanpassen of verwijderen. Wijzigingen en verwijderingen zijn steeds onmiddellijk van kracht voor andere gebruikers.
Profielgegevens, zowel de huidige als oude en/of verwijderde, worden maximaal 1 jaar bijgehouden in de vorm van back-ups. Deze back-ups worden automatisch gemaakt door onze hostingprovider. De back-ups worden enkel opgevraagd voor het herstellen van de diensten na problemen of indien daar een andere gegronde reden voor is (bijvoorbeeld op vraag van de autoriteiten).

3.3 Betaalgegevens
Als er een betaling moet plaatsvinden, slaat Toeterniettoe – al dan niet via een partij die namens Toeterniettoe de betalingen regelt – informatie over (de wijze van) facturatie en betaling op.
Betaalgegevens worden maximaal 8 jaar bijgehouden om maximaal te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen (bijvoorbeeld de bewaring van boekhoudkundige verrichtingen).

3.4 Informatie over het gebruik van ons aanbod
Wanneer je deelneemt aan een activiteit en de presentielijst invult, registreren we jouw gegevens en deelname aan die activiteit. Ook over het gebruik van de Toeterniettoe-website en het ledenplatform verzamelen we informatie, bijvoorbeeld de pagina’s die je bezoekt, de functies die je gebruikt enzoverder. Toeterniettoe kan ook meer algemene gegevens verzamelen, zoals IP-adres, type besturingssysteem, type browser, taal, referrer, … Deze worden anoniem verzameld en dus niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens.
Informatie over het gebruik van ons aanbod waaraan jouw persoonsgegevens zijn gekoppeld, worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Anonieme of geanonimiseerde informatie – waarbij we jouw identiteit dus niet kunnen achterhalen – kunnen onbeperkt worden bewaard.

3.5 Informatie over reacties op e-mails
Als Toeterniettoe je e-mails verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze communicaties hierop af te stemmen.
Deze informatie wordt niet langer dan de periode dat je op onze nieuwsbrief bent ingeschreven bewaard.

4. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

4.1 Voor de deelnemers- en ledenadministratie
We zijn verplicht om bepaalde gegevens over onze leden bij te houden. Die verplichting geldt zowel vanuit de subsidiërende overheid als de verzekeringsmaatschappij. We beperken de bewaarde gegevens tot diegene die strikt noodzakelijk zijn om je te kunnen identificeren binnen de gekozen lidmaatschapsformule.
Ook van deelnemers moeten we bepaalde gegevens bijhouden voor de subsidiërende overheid en verzekeringsmaatschappij.

4.2 Voor het aanbieden en onderhouden van ons ledenplatform
We gebruiken de gegevens voor het aanbieden en onderhouden van ons ledenplatform. Zo kan je via het ledenplatform inhoud en reacties toevoegen aan de website, jouw eigen profiel beheren en dat van andere gebruikers bezoeken en elkaar berichten sturen.

4.3 Om de gevraagde informatie, dienst(en) en/of producten(en) te bezorgen en op te volgen
Wanneer je informatie aanvraagt of een bestelling plaatst in onze webwinkel, hebben we een aantal gegevens nodig om jou die informatie of bestelling te bezorgen. Ook voor het leveren van bepaalde diensten, zoals een aangevraagde vorming, hebben we een aantal gegevens nodig. Daarnaast gebruiken we die gegevens om de geleverde informatie, dienst(en) en/of product(en) op te volgen; bijvoorbeeld de toepassing van de garantie, de opvolging van de betaling van de factuur enzoverder.

4.4 Om de diensten te verbeteren en algemene trends te verifiëren
We kunnen gebruikmaken van onze algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten te identificeren. Ook kunnen we marktonderzoek uitvoeren om onze bestaande diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen die kunnen aansluiten op jouw behoeften. Mogelijk zal je ook gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen aan bepaalde bevragingen zodat wij ons aanbod kunnen evalueren.

4.5 Om individuele voorkeuren te identificeren en de diensten te personaliseren
Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om de dienst die we bieden te verbeteren en te personaliseren. Toeterniettoe streeft ernaar de diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Toeterniettoe houdt een profiel bij op basis van het gebruik dat je maakt van de diensten om een beeld te krijgen van de vermoedelijke interesses van de gebruiker. Op basis van deze interesses kunnen we de inhoud aanpassen voor verschillende groepen gebruikers.

4.6 Om op de hoogte gehouden te worden van nieuws, toekomstige activiteiten en acties van Toeterniettoe
Toeterniettoe kan je contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met je te kunnen communiceren over nieuws, toekomstige activiteiten en acties indien je daarvoor je toestemming hebt verleend. Bij de registratie voor een account en op je accountpagina kan je aanduiden of je deze berichten wilt ontvangen. Je kan je via elke ontvangen nieuwsbrief opnieuw uitschrijven voor deze communicaties.

4.7 Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
Om illegale of vermoedelijk illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld betaalmiddelen), en het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van Toeterniettoe als in jouw belang.

4.8 Naleving wet- en regelgeving
Informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving waar Toeterniettoe aan moet voldoen, voor het behandelen van klachten of geschillen en het laten uitvoeren van controles. Toeterniettoe kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen.

5. Aan welke derden kunnen jouw gegevens worden doorgegeven?

5.1 Andere gebruikers van de Toeterniettoe-website
Andere gebruikers van de Toeterniettoe-website kunnen jouw profiel bezoeken via het profieloverzicht en door te klikken op je gebruikersnaam bij inhoud die je heb aangemaakt of waarop je hebt gereageerd. Je gebruikersnaam en leeftijd worden standaard weergegeven aan andere gebruikers. De andere gegevens – zoals je woonplaats, sociale media en interesses – worden enkel met andere gebruikers gedeeld indien je deze hebt ingevuld. Je kunt die gegevens te allen tijde verbeteren, wijzigen of wissen via je profielinstellingen.

5.2 Leveranciers
Toeterniettoe doet beroep op een aantal bedrijven of dienstverleners voor het leveren van IT-oplossingen, het uitvoeren van betalingstransacties, enzoverder. Het is mogelijk dat deze bedrijven in het kader van hun dienstverlening aan en overeenkomst met Toeterniettoe toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Toeterniettoe laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en bescherming van deze gegevens en informatie.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Commissie mogen persoonlijke gegevens alleen doorgestuurd worden naar landen met eenzelfde gepast veiligheidsniveau. Dit betreft opslagperiode, manier van opslaan, de aard van de gegevens en de precieze redenen voor verwerking. We garanderen dat gegevens niet verstuurd worden naar leden die onvoldoende veiligheid kunnen garanderen. Het delen van gegevens met de Verenigde Staten gebeurt op basis van een overeenkomst rond het delen van gegevens in overeenstemming met de standaardclausules van de Europese Commissie en/of met ontvangers van gegevens die formeel bij het Privacy Shield zijn aangesloten.

5.3 Subsidiërende overheden
In het kader van de subsidiëring van onze werking moeten we aan de overheid een ledenlijst bezorgen. We beperken die ledenlijst tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de overheid om de controle van het subsidiedossier mogelijk te maken. Voor eventuele bijkomende gegevens voorzien we enkel in een inzagerecht; die gegevens kunnen worden ingekeken maar worden niet overgedragen.

5.4 Çavaria vzw
Bij het betalend lidmaatschap hoort een Toeterniettoe-çavariapas. Opdat çavaria vzw deze Toeterniettoe-çavariapas kan aanmaken en haar bestand actueel kan houden, bezorgen we haar jouw gegevens.

5.5 Verzekeringsmaatschappij en -tussenpersoon
Leden zijn verzekerd voor lichamelijk ongeval en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens onze activiteiten en de heen- en terugweg. Wanneer je een ongeval hebt, zullen we jouw gegevens doorgeven aan de verzekeringstussenpersoon en -maatschappij om een schadedossier te openen. Ingeval van lichamelijk ongeval zal je gevraagd worden om een medisch getuigschrift te laten invullen door de behandelende arts. Deze medische gegevens worden rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd en worden dus niet bijgehouden door Toeterniettoe.

5.6 Andere organisaties
Wanneer we je bij een vraag of probleem doorverwijzen naar een andere organisatie, kunnen we jouw gegevens aan die organisatie doorgeven. Indien we dat willen doen, zullen we daar steeds vooraf jouw toestemming voor vragen.

5.7 Autoriteiten
In geval van ernstige overtreding of op vraag van de bevoegde instanties kunnen we jouw gegevens ook aan de bevoegde instanties doorgeven.

6. Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

We hechten veel belang aan de bescherming van jouw gegevens. We hebben hiervoor een informatieveiligheidsplan opgesteld, waarin de verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures worden omschreven. Persoonlijke gegevens die je met ons deelt worden bewaard in toepassingen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.
Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van je gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Elke medewerker die persoonsgegevens verzamelt of verwerkt heeft een geheimhoudingsplicht die contractueel is vastgelegd. Elke nieuwe medewerker krijgt een basisvorming over de geheimhoudingsplicht en privacywetgeving.

Toeterniettoe duidt onder haar medewerkers een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ aan. Deze medewerker voert zijn/haar taken onafhankelijk van de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1) uit en waakt erover dat de verwerking van gegevens gebeurt volgens de geldende wetgeving en dat de interne procedures en beleidsdocumenten worden gerespecteerd. De functionaris voor gegevensbescherming wordt geraadpleegd bij elke geplande wijziging van beleidsdocumenten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

Let op met welke gegevens je met andere gebruikers deelt via je profiel. Tips over o.a. je online privacy vind je terug op http://www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/jongeren en https://www.ikbeslis.be/jongeren.

Het is ook jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je account en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, moet je uitloggen voordat je onze website verlaat, om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door andere gebruikers.

7. Gegevens van minderjarigen

Minderjarige personen vanaf 16 jaar mogen zich aanmelden zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd voor een account op de Toeterniettoe-website. Toch raden we aan om de ouders of wettelijke voogd te betrekken bij het lezen en goedkeuren van dit privacybeleid.

Minderjarige personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben, mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijke voogd aanmelden voor een account op de Toeterniettoe-website. De ouder(s) of wettelijke voogd van de gebruiker jonger dan 16 jaar moeten in het belang van deze gebruiker dit privacybeleid lezen en zullen in plaats van deze gebruiker de rechten van de betreffende gebruiker uitoefenen. Toeterniettoe zal hiervoor de schriftelijke toelating vragen van een ouder of wettelijke voogd voordat het account wordt geactiveerd.

8. Jouw rechten

8.1 Recht op inzage
Je hebt recht op inzage van de over jou bewaarde gegevens, de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens (kunnen) worden doorgegeven en de periode gedurende welke de persoonsgegevens (naar verwachting) zullen worden opgeslagen.
Om dit recht uit te oefenen contacteer je ons zoals beschreven in punt 8.7.

8.2 Recht op wijziging of verbetering
Je hebt recht op wijziging of verbetering van de over jou bewaarde gegevens. Bepaalde gegevens kan je zelf via je account of de profielpagina op de Toeterniettoe-website aanpassen. Om andere gegevens te wijzigen of verbeteren contacteer je ons zoals beschreven in punt 8.7.

8.3 Recht op intrekking van de toestemming om je gegevens te verwerken
Je hebt het recht om de toestemming om je gegevens te verwerken in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die je ons vóór de intrekking ervan gaf.
Indien de verwerking van de persoonsgegevens gebeurde in het kader van een contractuele verplichting en/of een noodzakelijke voorwaarde was om een overeenkomst te sluiten, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd zonder mogelijkheid op eventuele terugbetaling van reeds betaalde of kwijtschelding van nog verschuldigde bedragen.
Om dit recht uit te oefenen contacteer je ons zoals beschreven in punt 8.7.

8.4 Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te vragen om de verwerking van jouw gegevens te beperken.
Indien de verwerking van de persoonsgegevens gebeurde in het kader van een contractuele verplichting en/of een noodzakelijke voorwaarde was om een overeenkomst te sluiten en deze beperking het toepassen van deze overeenkomst onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd zonder mogelijkheid op eventuele terugbetaling van reeds betaalde of kwijtschelding van nog verschuldigde bedragen.
Om dit recht uit te oefenen contacteer je ons zoals beschreven in punt 8.7.

8.5 Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
Je hebt het recht om de over jou opgeslagen gegevens te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Om dit recht uit te oefenen contacteer je ons zoals beschreven in punt 8.7.

8.6 Recht op verwijdering van de gegevens
Je hebt het recht ons te vragen om de over jou bewaarde gegevens te verwijderen.
Indien de verwerking van de persoonsgegevens gebeurde in het kader van een contractuele verplichting en/of een noodzakelijke voorwaarde was om een overeenkomst te sluiten, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd zonder mogelijkheid op eventuele terugbetaling van reeds betaalde of kwijtschelding van nog verschuldigde bedragen.
Om dit recht uit te oefenen contacteer je ons zoals beschreven in punt 8.7.

8.7 Deze rechten toepassen
Om de rechten vermeld onder punten 8.1 t.e.m. 8.6 uit te oefenen, kan je een verzoek sturen naar administratie@toeterniettoe.be waarin je duidelijk vermeldt wat je wenst te weten, corrigeren, beperken, overdragen of verwijderen of dat je jouw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart bevatten. Toeterniettoe zal jouw verzoek zo snel mogelijk verwerken en de gevraagde en beschikbare informatie ten laatste binnen de 30 dagen meedelen.

9. Klachten en geschillen

Toeterniettoe doet er alles aan om je transparant te informeren over de verwerking van jouw gegevens, de beveiliging van jouw gegevens en jouw rechten. Wanneer je vindt dat jouw rechten niet correct worden toegepast of je niet tevreden bent met het geleverde antwoord, kan je een klachtenprocedure opstarten door volgende stappen te volgen:

9.1 Interne procedure
Je kunt in eerste instantie een klachtenprocedure opstarten binnen Toeterniettoe. Hiervoor stuur je een mail naar privacy@toeterniettoe.be of stuur je een brief naar Toeterniettoe, t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming, Engelsenlaan 136, 9600 Ronse.
Je klacht wordt door de functionaris voor gegevensbescherming behandeld. Hij/zij stuurt je binnen de 5 werkdagen na ontvangst van je klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging via e-mail of post. Indien hij/zij voor je klacht bijkomende gegevens nodig heeft, zal dit in de bevestigingsbrief worden vermeld.
Binnen de 30 dagen na ontvangst van je klacht zal de functionaris voor gegevensbescherming een antwoord bezorgen. Indien hij/zij dit antwoord niet binnen deze termijn kan bezorgen, zal hij/zij je daarvan op de hoogte brengen en een nieuwe termijn, die maximaal 60 dagen kan bedragen, communiceren.

9.2 Procedure bij de toezichthoudende autoriteit
Indien je niet tevreden bent met het door Toeterniettoe bezorgde antwoord op je vraag of klacht, kan je klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna ‘Privacycommissie’). De Privacycommissie zal dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht tussenkomen om de naleving van jouw rechten te verkrijgen. Meer informatie over deze procedure, een modelbrief met bemiddelingsaanvraag en de contactgegevens van de Privacycommissie zijn terug te vinden op https://www.privacycommission.be

10. Aanpassingen aan dit privacybeleid

Toeterniettoe kan dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer we veranderingen aan dit privacybeleid aanbrengen, vermelden we de datum van de recentste versie bovenaan dit document. Bij belangrijke wijzigingen van het privacybeleid en/of de manier waarop we jouw gegevens gebruiken, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail en/of door een bericht te plaatsen op onze website.

11. Cookies

Toeterniettoe gebruikt cookies om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren.

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van je computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website bezoekt. De cookie bevat unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde “session cookie”) of bij latere herhaalde bezoeken (een zogenaamde “permanente cookie”). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser.

De inhoud van een cookie bestaat uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Toeterniettoe.be maakt gebruik van volgende cookies:

11.1 Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je toe om bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of formulieren in te vullen. Ook wanneer je met je persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van Toeterniettoe zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier je identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot je persoonlijke informatie. Indien je deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de websites niet of niet optimaal werken.

11.2 Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

11.3 Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

11.4 Third party cookies
Toeterniettoe.be werkt voor het registreren van bezoekersstatistieken van de websites samen met Google Analytics. Door hen worden zogenaamde “third party cookies” geplaatst.

11.5 Embedded cookies
Ter ondersteuning van inhoudelijke en andere media-activiteiten wijst Toeterniettoe.be soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies van zulke sites raadt Toeterniettoe je aan om de privacyvoorwaarden van deze sites te controleren.

11.6 Beheer van cookies
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt je voor de meest gebruikte browser de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org.

Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.