Versie 2 februari 2021

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via het Toeterniettoe.be jongerenplatform (https://toeterniettoe.be - hierna 'jongerenplatform'), dat wordt aangeboden en onderhouden voor Toeterniettoe (feitelijke vereniging), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Andere privacyverklaringen, waaronder die voor alle verwerkingen door Toeterniettoe, kan je raadplegen via https://toeterniettoe.be/privacy.

Bij vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van jouw persoonsgegevens of om je rechten uit te oefenen, kan je ons contacteren:

Toeterniettoe
Engelsenlaan 136
9600 Ronse
privacy@toeterniettoe.be

Je kunt jouw rechten ook uitoefenen via het online formulier op https://toeterniettoe.be/privacy.

1. Welke gegevens verwerkt Toeterniettoe over jou?

1.1 Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, gender, contactnummer.
1.2 Account- en profielgegevens: gebruikersnaam, nickname, wachtwoord, toegangsniveaus, sociale contacten, accounts op sociale media, interesses, beeld-, geluid- en video-opnamen, overige gegevens die je zelf meedeelt via jouw profiel, inhoud of berichten.
1.3 Informatie over het gebruik van onze websites, toepassingen en communicaties: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, mediagebruik, type browser, type besturingssysteem, toesteltype, referrer, taal, URL's die je bezoekt en aanklikt.
1.4 Beeld-, geluid- en video-opnamen.

2. Waarvoor gebruikt Toeterniettoe jouw gegevens?

2.1 Voor het aanbieden van onze websites en toepassingen:

 • Om je toegang te geven tot het afgeschermde jongerenplatform en haar functionaliteiten (toestemming);
 • Om verbeteringen aan te brengen aan onze websites en toepassingen op basis van jouw gebruik en feedback (gerechtvaardigd belang).

2.2 Om de gevraagde informatie, dienst(en) en/of producten te bezorgen en op te volgen:

 • Om je vraag, probleem of klacht te kunnen behandelen (overeenkomst);
 • Om je verzoek tot het uitoefenen van je rechten m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens te kunnen behandelen (wettelijke verplichting).

2.3 Om met je te communiceren:

 • Over nieuwe of gewijzigde functionaliteiten van het jongerenplatform, wanneer je bent ingeschreven op de nieuwsbrief (toestemming);
 • Om je meldingen van activiteiten en privéberichten op het jongerenplatform te sturen via e-mail en/of pushberichten, indien je deze meldingen hebt ingeschakeld (toestemming);
 • Om je op de hoogte te houden van een informatieveiligheidsincident of datalek (wettelijke verplichting).

2.4 Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen:

 • Om de leeftijd van gebruikers van het jongerenplatform te controleren zodat deze voldoen aan de leeftijdscriteria (gerechtvaardigd belang);
 • Om te verzekeren dat de inhoud en berichten op het jongerenplatform voldoen aan de gebruiksvoorwaarden (gerechtvaardigd belang).

2.5 Omdat we wettelijk verplicht zijn jouw gegevens te verwerken, waaronder:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Hoelang bewaart Toeterniettoe jouw gegevens?

Toeterniettoe bewaart de gegevens niet langer dan nodig. Wanneer je jouw account op het jongerenplatform beëindigt, kan je zelf kiezen of de door jou geplaatste inhoud anoniem wordt gemaakt of verwijderd wordt. Indien je de inhoud anoniem maakt, wordt enkel jouw gebruikersnaam als auteur omgezet naar de gebruiker 'anoniem'; de inhoud van jouw bericht blijft beschikbaar voor andere gebruikers.

Indien we de informatie omwille van wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang moeten bijhouden, kan jouw vraag om de toestemming in te trekken of jouw gegevens te verwijderen vertraging oplopen. We zullen je hierover transparant informeren.

4. Aan welke derden kan Toeterniettoe jouw gegevens doorgeven?

4.1 Andere gebruikers van het jongerenplatform:
De informatie die je meedeelt op jouw profiel of in jouw berichten is zichtbaar voor andere ingelogde gebruikers. De inhoud van privéberichten is enkel zichtbaar voor de personen naar wie je die berichten hebt verzonden. Indien een privébericht wordt gerapporteerd door een gebruiker, kunnen de moderatoren de inhoud ervan opvragen.
Jouw gebruikersnaam of nickname en de inhoud van publieke berichten zijn ook zichtbaar voor niet-ingelogde gebruikers.

4.2 Leveranciers:
Toeterniettoe werkt samen met een aantal bedrijven voor het leveren van ICT-oplossingen, bijvoorbeeld om het jongerenplatform bereikbaar te maken via het internet. Toeterniettoe staat niet toe dat deze bedrijven jouw gegevens raadplegen zonder dat daar een geldige reden voor is.

4.3 Autoriteiten:
In geval van ernstige overtreding of op vraag van de bevoegde instanties kunnen we jouw gegevens aan de bevoegde instanties doorgeven.

5. Hoe beveiligt Toeterniettoe jouw gegevens?

We nemen verschillende maatregelen om jouw gegevens op het jongerenplatform te beveiligen:

 • Het jongerenplatform is beveiligd d.m.v. wachtwoorden, beveiligde verbindingen en verschillende toegangsniveaus.
 • Alle medewerkers hebben beroepsgeheim en krijgen een opleiding over hoe ze met (vertrouwelijke) informatie moeten omgaan.
 • Er worden dagelijks back-ups gemaakt van het jongerenplatform.
 • Problemen moeten worden gemeld en worden geregistreerd en onderzocht.
 • Alle activiteiten op het jongerenplatform worden bijgehouden in een logboek.

Let op met welke gegevens je zelf deelt met andere gebruikers via jouw profiel en berichten op het jongerenplatform. Tips over je online privacy vind je op www.ikbeslis.be/jongeren en www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/jongeren.

6. Gegevens van minderjarigen

Toeterniettoe verzamelt enkel gegevens van personen jonger dan 13 jaar wanneer hiervoor de toestemming van de ouders of wettelijke voogd werd verkregen.

7. Jouw rechten

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op wijziging of verbetering;
 • Recht op intrekking van de toestemming;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 • Recht op verwijdering van de gegevens.

Indien we de informatie omwille van wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd doel moeten bijhouden, kan jouw vraag om de toestemming in te trekken of jouw gegevens te verwijderen vertraging oplopen. We zullen je hierover transparant informeren.

Om zeker te zijn dat jijzelf ons contacteert, vragen we je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen met jouw vraag. Let er op om specifieke informatie, bijvoorbeeld je rijksregisternummer, onleesbaar te maken.

Toeterniettoe zal jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst beantwoorden.

8. Klachten en geschillen

Toeterniettoe doet er alles aan om je transparant te informeren over de verwerking en beveiliging van jouw gegevens en jouw rechten. Wanneer je vindt dat jouw rechten niet correct worden toegepast of je niet tevreden bent met het geleverde antwoord, kan je een klachtenprocedure opstarten:

8.1 Bij Toeterniettoe
Je kunt een klachtenprocedure opstarten door contact op te nemen met:

Toeterniettoe
t.a.v. de privacyverantwoordelijke
Engelsenlaan 136
9600 Ronse
privacy@toeterniettoe.be

Je klacht wordt door de privacyverantwoordelijke behandeld. Die stuurt je binnen de 5 werkdagen na ontvangst van je klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging via e-mail of post. Indien die voor de behandeling van je klacht bijkomende informatie nodig heeft, zal dit in het bevestigingsbericht worden vermeld.

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van je klacht zal de privacyverantwoordelijke een antwoord op je klacht bezorgen. Indien die dit antwoord niet binnen deze termijn kan bezorgen, zal die je daarvan op de hoogte brengen en een nieuwe termijn, die maximaal 60 kalenderdagen kan bedragen, bezorgen.

8.2 Bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Indien je niet tevreden bent met het door Toeterniettoe bezorgde antwoord op je vraag of klacht, kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

9. Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Indien er aanpassingen aan het jongerenplatform en de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken plaatsvinden, zullen we deze privacyverklaring aanpassen en je daarvan op de hoogte brengen via een e-mail en/of een bericht op het jongerenplatform.

Bestanden