Jouw privacy bij Toeterniettoe

Jouw privacy bij Toeterniettoe

Vraag & antwoord

Hieronder geven we je een antwoord op mogelijke vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toeterniettoe. Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet terug? Stuur een mail naar privacy@toeterniettoe.be

Vanaf wanneer mag ik inschrijven op het jongerenplatform van Toeterniettoe?

Om in te schrijven op het jongerenplatform moet je minstens 13 jaar zijn. We hanteren ook een maximumleeftijd van 30 jaar, zodat we je een veilige jongerenomgeving kunnen bieden.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

Toeterniettoe geeft of verkoopt jouw gegevens niet zomaar door aan anderen!

Maar... om de website, het jongerenplatform, het verzenden van nieuwsbrieven e.d. mogelijk te maken, werken we samen met een aantal bedrijven, bijvoorbeeld een webhostingprovider om onze website online te houden. Dit noemen we een 'verwerker' en daar hebben we een overeenkomst mee afgesloten.

We werken enkel samen met bedrijven die de nodige maatregelen nemen om de toegang en gegevens die zij voor ons verwerken te beveiligen. Bovendien mogen ze die gegevens niet zomaar raadplegen.

Heb je een vraag of probleem en willen we je doorverwijzen naar een andere organisatie? Dan zullen we jou de gegevens van die organisatie bezorgen. Enkel wanneer jij je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebt gegeven, zullen we jouw gegevens rechtstreeks aan die organisatie meedelen.

Enkel in noodsituaties zullen we niet om jouw toestemming vragen, bijvoorbeeld indien je betrokken bent tijdens een ongeval tijdens een bijeenkomst of je in een andere levensbedreigende situatie bevindt.

Kunnen alle medewerkers van Toeterniettoe mijn gegevens zien?

Neen!

Medewerkers kunnen enkel die gegevens raadplegen die ze nodig hebben voor hun functie of rol; het 'need-to-know' principe.

Enkele voorbeelden:

Een moderator van het jongerenplatform kan jouw profielgegevens en geplaatste berichten raadplegen, maar geen financiële informatie raadplegen. 

Niet elke moderator kan het leeftijdsbewijs dat je bij inschrijving op het jongerenplatform moet bezorgen raadplegen; ook hiervoor hebben we afzonderlijke toegangsrechten bepaald.

De check-in gegevens die we verzamelen voor de contacttracering in het kader van het Coronavirus kan niet worden geraadpleegd door de organisator/verantwoordelijke van die bijeenkomst. Slechts enkele medewerkers kunnen die gegevens raadplegen, en enkel nadat er een besmetting met het Coronavirus is vastgesteld bij een of meerdere deelnemers van die bijeenkomst.

Kan ik als ouder of wettelijke voogd de rechten van mijn zoon of dochter uitoefenen?

Indien jouw zoon of dochter jonger is dan 18 jaar, kan je als ouder zijn of haar rechten uitoefenen. Is jouw zoon of dochter 18 jaar of ouder? Dan kan enkel hij of zij de rechten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen. Uiteraard kan je hem of haar daarbij helpen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens via het jongerenplatform geldt dat kinderen vanaf 13 jaar toestemming kunnen geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens (artikel 8 van de AVG).

Wanneer je als ouder de rechten van een minderjarige wilt uitoefenen, moet je zowel de identiteit van de betrokkene (jouw zoon of dochter) als de jouwe én de verwantschap kunnen aantonen.