Toeterniettoe is een jongerengroep die werkt rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit. We zijn er voor en door jongeren t.e.m. 30 jaar in de Vlaamse Ardennen. Deze regio telt meer dan 48.000 jongeren tussen 10 en 30 jaar. Statistisch gezien voelen en/of benoemen 1.440 tot 3.840 (3 à 8%) van hen zich homo, lesbisch of bi.

Toeterniettoe is een open vereniging in de Vlaamse Ardennen waar jongeren t.e.m. 30 jaar zichzelf kunnen ontplooien en elkaar versterken in hun seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit.

We zijn een jongerengroep die voor iedereen openstaat, los van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Elke jongere kan zich binnen deze thema's herkennen, zonder verplicht te zijn zichzelf hierin vast te benoemen.

Seksuele diversiteit en genderdiversiteit zijn belangrijke thema's in de identiteit- en seksuele ontwikkeling van jongeren.

We geven jongeren de ruimte om zichzelf op eigen tempo te ontwikkelen in hun seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Jongeren willen zich minder in "hokjes" plaatsen; hun seksuele voorkeuren en genderidentiteit kunnen gedurende verschillende fases in hun leven evolueren.

We zijn een vereniging voor én door jongeren. Ze versterken elkaar door hun ervaringen en gevoelens te delen, zelf informatie aan te reiken en ontmoeting te organiseren. Ze doen dat op eigen initiatief of binnen een organisatie zoals Toeterniettoe.