Toeterniettoe zoekt kernvrijwilligers

Toeterniettoe • 4 oktober 2020

Als kernvrijwilliger neem je een actieve rol op in de reorganisatie en heropstart van Toeterniettoe. Je denkt mee na over de missie, visie en het beleid van de organisatie. Uiteindelijk neem je de verantwoordelijkheid over een van de beleidsthema's voor jouw rekening.

Als kernvrijwilliger ben je een aanspreekpunt voor jongeren die ook willen vrijwilligen binnen Toeterniettoe en sta je in voor hun onthaal, opleiding en ondersteuning.

Naast de verantwoordelijkheid voor jouw beleidsthema, kan je ervoor kiezen om Toeterniettoe te vertegenwoordigen in lokale, bovenlokale en/of nationale adviesraden en overlegorganen.

Last but not least zorg je er als kernvrijwilliger mee voor dat LGBTIQ+-jongeren uit de Vlaamse Ardennen ook in de toekomst terecht kunnen bij een (boven)lokale jongerengroep.

Interesse? Meer info? Vrijwilliger worden?

Vul het online formulier in of mail naar vrijwilliger@toeterniettoe.be