Nieuwe eindtermen in tweede en derde graad zijn LGBTI-inclusief

Toeterniettoe • 23 november 2020

De Vlaamse overheid heeft de nieuwe eindtermen goedgekeurd voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Hiermee zijn we een van de weinige regio's ter wereld waar scholen verplicht worden om les te geven over seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

De eindtermen van de eerste graad waren al goedgekeurd en LGBTI-inclusief. De tweede en derde graad zijn nu dus ook aan de beurt. Vlaanderen volgt zo in de voetstappen van de weinige regio's die LGBTI-inclusiviteit al in de eindtermen hebben staan, waaronder Nederland, Engeland en Schotland.

In de vorige eindtermen stond seksuele oriëntatie al in de vakoverschrijdende eindtermen. Die waren er als inspanningsverbintenis en dus niet verplicht. De onderwijsinspectie controleerde daardoor minder op het behalen van die eindtermen en rekende als het ware op de goodwill van scholen en leerkrachten. Vanaf nu zal er dus effectief worden gecontroleerd of scholen aandacht besteden aan seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Het onderwijs is namelijk de plek bij uitstek om het LGBTI-thema bespreekbaar te maken, om attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Scholen die een vorming of project rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit willen organiseren, kunnen hiervoor rekenen op Toeterniettoe. Een vorming aanvragen of project voorstellen kan via vorming@toeterniettoe.be.

Scholen die een workshop of traject voor leerkrachten willen organiseren, kunnen dan weer terecht bij het onderwijsteam van KLIQ, dat gespecialiseerd is in gender en seksuele diversiteit in het onderwijs.