Coronavirus COVID-19 (UPDATE 27/3/2020)

Toeterniettoe • 13 maart 2020

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen, die verkoudheden en ook ernstige longziektes veroorzaken

Een nieuw type coronavirus met de naam COVID-19 is nu aan het circuleren. Doordat het virus nieuw is en nog niet eerder bij de mens was vastgesteld, hebben de mensen nog geen antistoffen hiertegen opgebouwd. Daarom vraagt de uitbraak van dit virus een zorgzame opvolging door de overheden en medische wereld.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde of ernstige pneumonie. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Hoe krijg ik het coronavirus?

Coronavirussen verspreiden zich op dezelfde wijze als andere griepvirussen, namelijk via de luchtwegen. De besmetting gebeurt via speekseldruppels, voornamelijk door hoesten en/of niezen, praten. Via de handen kan het virus overgedragen worden naar slijmvliezen (mond, neus, ogen).

De incubatietijd van het virus is gemiddeld 5 dagen.

Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. De verspreiding verloopt niet via karton, verpakkingsmateriaal of andere goederen.

Wetenschappers stellen vast dat het Coronavirus COVID-19 zich hoog nestelt in de neus, waardoor de besmetting zich vermoedelijk pas voordat wanneer de symptomen zichtbaar worden (hoesten, niezen).

Wat kan ik zelf doen om me tegen dit virus te beschermen?

Een goede hoest- en nies- en handhygiëne zijn de belangrijkste voorzorgsmaatregelen tegen virussen.

Wie hoest en/of niest, moet dit doen in een papieren zakdoekje, dat na gebruik onmiddellijk wordt weggegooid, of in de elleboogplooi (arm voor het aangezicht).

Aansluitend moeten de handen steeds grondig gewassen worden. De handen op een goede wijze en grondig wassen, is de basis om het verdergaan van elk virus te verhinderen.

Handen geven en kussen is af te raden, gezien het verhoogd risico voor doorgeven van besmetting met het virus.

Ik denk dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?

Indien er thuis symptomen optreden, blijf tuis en neem telefonisch contact op met de huisarts die - naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet.

Indien er op het werk symptomen optreden, verwittig je werkgever, ga onmiddellijk naar huis en contacteer je huisarts.

Actueel overzicht van de maatregelen

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020 is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten het gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan.
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen: naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen.
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
  Er werd verduidelijkt dat mensen alleen buiten mogen zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.
  De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al de inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zo blijkt uit de feiten. Deze feestjes blijven uiteraard verboden.

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering:

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerst instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels:

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegestaan.

Het openbaar vervoer moet zodaning worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.

Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

De maatregelen die van toepassing zijn sinds vrijdag 13 maart middernacht - en door bovenstaande maatregelen niet werden versterkt - blijven gelden.

Wat de scholen betreft en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

 • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
 • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
  • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
  • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door de mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

Tot slot blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing.

Overtredingen worden bestraft. Er zal een systeem worden ingevoerd voor de onmiddellijk inning van boetes.

Welke maatregelen neemt Toeterniettoe?

 • Alle geplande bijeenkomsten (onthaal, vergaderingen, vormingen) t.e.m. 5 april werden geannuleerd.
 • We plannen momenteel geen nieuwe bijeenkomsten in zolang de bovenstaande maatregelen niet werden opgeschort.
 • Noodzakelijk overleg verloopt via Microsoft Teams, e-mail of telefoon.
 • Evenementen toevoegen op het webplatform werd uitgeschakeld.

Vragen? Meer informatie?