Coronavirus COVID-19

Toeterniettoe • 13 maart 2020

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen, die verkoudheden en ook ernstige longziektes veroorzaken

Een nieuw type coronavirus met de naam COVID-19 is nu aan het circuleren. Doordat het virus nieuw is en nog niet eerder bij de mens was vastgesteld, hebben de mensen nog geen antistoffen hiertegen opgebouwd. Daarom vraagt de uitbraak van dit virus een zorgzame opvolging door de overheden en medische wereld.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde of ernstige pneumonie. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Hoe krijg ik het coronavirus?

Coronavirussen verspreiden zich op dezelfde wijze als andere griepvirussen, namelijk via de luchtwegen. De besmetting gebeurt via speekseldruppels, voornamelijk door hoesten en/of niezen, praten. Via de handen kan het virus overgedragen worden naar slijmvliezen (mond, neus, ogen).

De incubatietijd van het virus is gemiddeld 5 dagen.

Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. De verspreiding verloopt niet via karton, verpakkingsmateriaal of andere goederen.

Wetenschappers stellen vast dat het Coronavirus COVID-19 zich hoog nestelt in de neus, waardoor de besmetting zich vermoedelijk pas voordat wanneer de symptomen zichtbaar worden (hoesten, niezen).

Wat kan ik zelf doen om me tegen dit virus te beschermen?

Een goede hoest- en nies- en handhygiëne zijn de belangrijkste voorzorgsmaatregelen tegen virussen.

Wie hoest en/of niest, moet dit doen in een papieren zakdoekje, dat na gebruik onmiddellijk wordt weggegooid, of in de elleboogplooi (arm voor het aangezicht).

Aansluitend moeten de handen steeds grondig gewassen worden. De handen op een goede wijze en grondig wassen, is de basis om het verdergaan van elk virus te verhinderen.

Handen geven en kussen is af te raden, gezien het verhoogd risico voor doorgeven van besmetting met het virus.

Ik denk dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?

Indien er thuis symptomen optreden, blijf tuis en neem telefonisch contact op met de huisarts die - naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet.

Indien er op het werk symptomen optreden, verwittig je werkgever, ga onmiddellijk naar huis en contacteer je huisarts.

Welke maatregelen neemt Toeterniettoe?

  • Alle geplande bijeenkomsten (onthaal, vergaderingen, vormingen) t.e.m. 31 mei werden geannuleerd.
  • We plannen momenteel geen nieuwe bijeenkomsten in zolang de maatregelen niet werden opgeschort.
  • Noodzakelijk overleg verloopt via Microsoft Teams, e-mail of telefoon.
  • Evenementen toevoegen op het webplatform werd uitgeschakeld.

Vragen? Meer informatie?