Toeterniettoe zoekt algemeen coördinator

image description
image description

Toeterniettoe zoekt algemeen coördinator

Als algemeen coördinator draag je de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse werking van Toeterniettoe. Je zorgt voor een optimaal verloop en organiseert daarvoor regelmatig overlegmomenten met de regiocoördinatoren en/of teamverantwoordelijken. Je volgt de teams communicatie, projecten en vrijwilligersbeleid op en enkele werkgroepen en adviescommissies. 

Als lid van het dagelijks bestuur adviseer je de Raad van Bestuur.

Samen met de bestuurders en (kern)vrijwilligers formuleer en bewaak je de missie, visie en strategische doelstellingen van Toeterniettoe. Je gaat daarbij op zoek naar strategische samenwerkingen en projecten.

Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid; je stelt de begroting op en volgt de dagelijkse financiën op. Daarover rapporteer je aan de Raad van Bestuur. Je zoekt nieuwe financieringsmogelijkheden en keurt betalingen goed.

Tenslotte zorg je ervoor dat Toeterniettoe vertegenwoordigd is in bovenlokale en nationale overlegstructuren. Je bent ook een aanspreekpunt voor de subsidiërende overheid en treedt op als woordvoerder van Toeterniettoe.

Jouw taken

1. Je bent eindverantwoordelijke voor de dagelijkse werking van de organisatie

 • Je leidt de dagelijkse werking en verzekert daarbij een continu en optimaal verloop;
 • Je volgt de teams communicatie, projecten en vrijwilligersbeleid op;
 • Je volgt diverse werkgroepen en adviescommissies op. Je bent daarbij een brugfiguur en bewaakt de doorstroom van informatie en rapporteert waar nodig;
 • Je plant en organiseert de raden van bestuur en de algemene vergaderingen;
 • Je organiseert regelmatig overleg met de regiocoördinatoren en teamverantwoordelijken om de dagelijkse werking in goede banen te leiden;
 • Je maakt deel uit van het dagelijks bestuur en adviseert de raad van bestuur;
 • Je coacht de regiocoördinatoren en teamverantwoordelijken in hun functioneren;
 • Je garandeert de dagelijkse administratie en logistieke werking van de organisatie in samenspraak met de betrokken vrijwilligers;
 • Je bent verantwoordelijk voor de vzw-administratie;
 • Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van klachten.

2. Je bent verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie

 • In samenspraak met de bestuurders en (kern)vrijwilligers formuleer en bewaak je de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie;
 • Samen met de (kern)vrijwilligers zorg je voor de uitvoering van het strategisch plan en het jaaractieplan;
 • Je gaat op zoek naar strategische samenwerkingen en projecten die kanderen binnen de missie en waarden van Toeterniettoe;
 • Je schrijft het jaarverslag.

3. Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid van de organisatie

 • Je stelt jaarlijks de begroting op en kadert dit binnen het strategisch plan en jaaractieplan;
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse financiën en legt hierover verantwoording af aan de raad van bestuur en algemene vergadering;
 • Je zoekt sponsor- en subsidiemogelijkheden en schrijft de aanvraagdossiers hiervoor uit;
 • Je keurt de betalingen goed en zorgt voor de opvolging van de overeenkomsten met derden.

4. Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van Toeterniettoe

 • Je treedt op als woordvoerder van de organisatie;
 • Je bouwt externe relaties, netwerken, projecten en samenwerkingsverbanden op;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in diverse bovenlokale en nationale overlegstructuren;
 • Je bent een aanspreekpunt voor de onze koepel- en partnerorganisaties;
 • Je bent een aanspreekpunt voor de subsidiërende overheid.

Jouw profiel

 • Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren,
 • Je hebt kennis van het jeugdwerk en de sociale kaart;
 • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken;
 • Je kan vlot communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent vlot bereikbaar via e-mail en telefoon;
 • Je bent flexibel ingesteld, zowel qua tijdsindeling als houding;
 • Je kunt leidinggeven en kunt jongeren inspireren en motiveren;
 • Je bent maximum 35 jaar.
 • Je woont in de Vlaamse Ardennen.

Ons aanbod

 • Je krijgt opleiding op maat van je takenpakket;
 • Je kunt rekenen op ondersteuning en intervisie;
 • Je krijgt de kans om ervaring op te doen voor je (toekomstige) job;
 • Je krijgt inspraak in de organisatie en hebt doorgroeimogelijkheden;
 • Je hebt de vrijheid om je engagement zelf vorm te geven (inhoud, tijdsbesteding, ...);
 • Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongeval;
 • Je krijgt een reële onkostenvergoeding;
 • Je krijgt een gratis çavariapas en andere verwennerijen.

Interesse?

Stel jezelf kandidaat door een e-mail te sturen naar vrijwilliger@toeterniettoe.be
De intakegesprekken worden voorzien tegen eind mei.