Gezocht: Projectverantwoordelijke RSV-onderzoek

image description
image description

Gezocht: Projectverantwoordelijke RSV-onderzoek

Als projectverantwoordelijke sta je aan de basis van een onderzoek rond relationele en seksuele vorming (RSV).

Toeterniettoe is een open vereniging in de Vlaamse Ardennen waar jongeren zichzelf kunnen ontplooien en elkaar versterken in hun seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Onze kernactiviteiten bestaan uit het aanbieden van onthaal, organiseren van jongerenactiviteiten en het geven van vorming op scholen.

Omdat er vandaag weinig informatie te vinden is over hoe relationele en seksuele vorming (RSV) in het secundair onderwijs wordt georganiseerd en welke onderwerpen in welk jaar aan bod komen of helemaal niet, willen we een onderzoeksproject opstarten met een hogeschool in Vlaanderen. Tijdens het onderzoek willen we eveneens in kaart brengen welke verwachtingen scholen naar vormingsorganisaties hebben.

Als ‘projectverantwoordelijke RSV-onderzoek secundair onderwijs’ ben je het aanspreekpunt voor de hogeschool waarmee we zullen samenwerken en andere organisaties die het project steunen. Je werkt mee aan het onderzoek zelf, de bekendmaking ervan en het finale product dat we willen afleveren aan het middenveld.

Taken

 • Je bent het aanspreekpunt voor de onderzoekspartners en stakeholders;
 • Je neemt actief deel aan de overlegmomenten m.b.t. het onderzoek;
 • Je werkt actief mee aan het eigenlijke onderzoek en de promotie ervan bij middelbare scholen;
 • Je werkt mee aan een eindproduct voor het werkveld.

Profiel

 • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken;
 • Je bent klantgericht;
 • Je kan goed netwerken;
 • Je bent flexibel ingesteld;
 • Je kunt open en constructief communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent maximum 30 jaar;
 • Je woont in de Vlaamse Ardennen of regio Gent.

Aanbod

 • Opleiding, begeleiding en ondersteuning op maat;
 • De kans om ervaring op te doen voor je (toekomstige) job;
 • Inspraak in de organisatie;
 • De vrijheid om je engagement zelf vorm te geven (inhoud, tijdsbesteding);
 • Reële onkostenvergoeding;
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongeval;
 • Gratis çavariapas.

Interesse?