Bedankt!

image description
image description

Bedankt!

Sinds 2017 steekt Toeterniettoe in een nieuw jasje, we bereikten honderden leerlingen met scholenvorming en gaven inspiratie tot een grootschalig onderzoeksproject rond relationele en seksuele voorlichting. In 2017 voegden we een anonieme chat en WhatsApp toe aan onze contactmogelijkheden. Met de steun van Cera konden we laptops en een beamer aankopen voor ons vormingsteam. Het zijn slechts enkele realisaties waar we trots op zijn en iedereen voor willen bedanken.

Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen tot deze resultaten: jongeren, vrijwilligers, koepel- en partnerorganisaties, Cera, Arteveldehogeschool, Stad Ronse enzoverder. Bedankt om in ons te geloven en onze werking en projecten te ondersteunen!

2017 was niet het meest actieve jaar qua zichtbaarheid en aanwezigheid in de regio. Daar zijn we ons van bewust en willen we dit jaar werk van maken. We hopen dat jij daar deel van wilt uitmaken.

Daarom ook succes aan iedereen die in 2018 z'n schouders zet onder nieuwe ambitieuze projecten: het jongerenplatform, RSV-onderzoek, de update van onze vormingsmethodieken, ... Meteen ook bedankt om ook dit jaar te geloven in onze missie, waarden en toekomstplannen!

Bedankt!

Jaarverslag 2017 - Jaarplan 2018