Dit was 2017

image description

Dit was 2017 voor Toeterniettoe

We hebben niet stilgezeten in 2017. We lanceerden een nieuwe missie, visie, huisstijl en website, omdat jullie daarom vroegen. We hebben de aanleiding gegeven tot een ambitieus onderzoeksproject in secundair onderwijs. Onze contactmogelijkheden werden uitgebreid met een chat en WhatsApp.
Ontdek hieronder wat we nog hebben gerealiseerd in het afgelopen jaar.

Toeterniettoe is een open vereniging in de Vlaamse Ardennen waar jongeren t.e.m. 30 jaar zichzelf kunnen ontplooien en elkaar versterken in hun seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit.

Nieuwe missie en visie

In januari worden een nieuwe missiezin en visie goedgekeurd. Toeterniettoe stelt het “voor-door” principe centraal in haar missie en werking. Ook de regionale groeiambitie en seksuele diversiteit en genderdiversiteit zijn duidelijker aanwezig. De nieuwe missie en visie vormen de basispijlers voor een vernieuwingsoperatie van Toeterniettoe.

image description

Opstart RSV-project i.s.m. Arteveldehogeschool

Wat verwachten leerlingen, leerkrachten én directies van relationele en seksuele voorlichting (RSV) in het secundair onderwijs? Met die vraag wilde Team Vorming in 2016 een bevraging organiseren in de Vlaamse Ardennen. Om het onderzoek wetenschappelijk onderbouwd te kunnen voeren en een concreet eindproduct af te leveren, werd samenwerking gezocht met de Arteveldehogeschool. Het 2-jaar durend onderzoeksproject werd binnen de hogeschool ingediend en goedgekeurd. Naast Toeterniettoe zetelen vertegenwoordigers van o.a. Sensoa, Pimento (vroeger: Jong & Van Zin) en de Vlaamse Scholierenkoepel in de adviescommissie.

image description

Privacy en informatieveiligheid

Toeterniettoe hecht veel belang aan de privacy van haar deelnemers, leden en vrijwilligers. Met de definitieve inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’/’GDPR’) op 25 mei 2018, werd in het voorjaar 2017 het interne AVG-project opgestart. Ons privacybeleid kreeg een eerste update en we startten met de inventarisatie van alle verwerkingen in het kader van het verplichte verwerkingsregister. In september werden ook de doorgiftes van gegevens aan derden in kaart gebracht en transparanter gecommuniceerd aan de betrokkenen. Een aantal doorgiftes van persoonsgegevens werden beperkt of stopgezet.

Interne procedures en wetgeving kunnen pas worden nageleefd als iedereen op de hoogte is. Daarom stelden we een informatieveiligheidsplan en policy rond omgaan met informatie op. Nieuwe vrijwilligers krijgen een basisopleiding over de privacywetgeving en het informatieveiligheidsbeleid.

image description

Toeterniettoe in 't nieuw

Na een nieuwe missie en visie lanceren we op 10 april een nieuw logo, nieuwe huisstijl en website. De restyling kwam er na feedback van jongeren in 2016. De nieuwe website bevat vertrouwde elementen zoals informatie over onze werking, onthaal en contactmogelijkheden. Ze legt ook de basis voor het nieuwe jongerenplatform, waarop jongeren een account en profiel kunnen aanmaken en inhoud en reacties kunnen toevoegen.

image description

Anoniem chatten

In mei gaat onze anonieme onthaalchat online. De toepassing is geïntegreerd in onze website, zodat je geen extra software nodig hebt. Vrijwilligers kunnen op de chat aanmelden via een beveiligde webtoepassing, programma op hun pc of een smartphone-app, waardoor we een relatief uitgebreide chatpermanentie kunnen voorzien. Wanneer we toch niet beschikbaar zijn, kan je een bericht achterlaten.

image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description

11 jaar regenboogvlaggen in Vlaamse Ardennen

In 2006 vroeg Toeterniettoe het stadsbestuur van Ronse om een regenboogvlag op te hangen op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei. Ronse was toen een van de weinige gemeenten die deze symbolische actie organiseerde, naast grootsteden als Gent, Antwerpen en Brussel. De daaropvolgende jaren volgden ook de andere gemeenten in de Vlaamse Ardennen, totdat in 2015 alle 17 gemeenten deelnamen. Toeterniettoe blijft de actie binnen haar werkingsregio opvolgen, in samenwerking met çavaria vzw.

image description

Cera steunt Toeterniettoe

Met de steun van Cera kan Toeterniettoe informaticamateriaal aankopen voor haar vormingsteam. Het team beschikt sinds de zomer 2017 over twee laptops, een beamer en een projectiescherm om haar interne en externe vormingen te begeleiden. Dankzij dit materiaal kan Toeterniettoe blijven investeren in de kwaliteit van haar scholenvorming en het vormingsaanbod voor vrijwilligers verder uitbreiden.

image description

Regionaal actief, lokaal aanwezig

Toeterniettoe is actief in de Vlaamse Ardennen; een regio van 17 gemeenten met meer dan 48.000 jongeren tussen 10 en 30 jaar. Statistisch gezien voelen en/of benoemen 1 440 tot 3 840 (3 à 8%) van deze jongeren zich homo, lesbisch of biseksueel. Om haar aanwezigheid en zichtbaarheid in elk van die gemeenten te verhogen, gaat Toeterniettoe in het najaar op zoek naar drie regiocoördinatoren. Zij zullen binnen hun regio contacten leggen en onderhouden met lokale overheden en organisaties, noden detecteren en gepaste actie ondernemen.

image description

Toeterniettoe gaat op zoek naar giften

Eind december gaan we actief op zoek naar extra financiële middelen. Toeterniettoe is namelijk heel erg afhankelijk van subsidies en die zijn ontoereikend om te kunnen blijven investeren in haar jongeren- en vormingsaanbod. Om te vermijden dat ook de reserves snel uitgeput geraken, kloppen we aan bij onze sympathisanten. Daarom voorzien we op onze website de mogelijkheid om een gift te doen via kredietkaart, Bancontact of overschrijving. Ook terugkerende giften zijn mogelijk en welkom.

image description

Toeterniettoe op WhatsApp

In december neemt Toeterniettoe haar eigen smartphone in gebruik. De eerste app die we downloaden? De populaire en gratis berichtendienst WhatsApp, een logische toevoeging aan de contactmogelijkheden van ons onthaalteam. Wie Toeterniettoe een sms of WhatsApp-bericht wil sturen, doet dat via 0497 07 44 77. Bellen blijft mogelijk via het vertrouwde nummer 055 580 155.

De smartphone zal vanaf 2018 ook worden meegenomen naar bijeenkomsten om onze bereikbaarheid te verbeteren, updates op sociale media te plaatsen en andere functionele apps te gebruiken.

1535
nieuwe bezoekers op Toeterniettoe.be
29
chatgesprekken
43
beantwoorde vragen per telefoon
211
leerlingen bereikt via vorming
image description

Bouw mee aan 2018