Dit wordt 2018

image description

Dit wordt 2018 voor Toeterniettoe

Toeterniettoe wil het je makkelijker maken om ons te contacteren en naar onze bijeenkomsten te komen. We zullen blijven investeren in onze scholenvorming en willen weten wat er leeft bij leerlingen, leerkrachten en directies. Ons vrijwilligersbeleid krijgt een grondige update en we zetten maximaal in op de talenten van onze vrijwilligers.
Ontdek hieronder wat Toeterniettoe in 2018 voor jou in petto heeft.

image description

Jongerenplatform (eindelijk) online

Later dan voorzien lanceren we ons interactieve jongerenplatform; een afgeschermd en veilig onderdeel van onze website. Nadat jouw aanmelding is gecontroleerd en goedgekeurd door onze moderatoren, kan je een persoonlijke profielpagina aanmaken, die van andere bezoekers bekijken en elkaar vriendschapsverzoeken en privéberichten sturen. Via de gepersonaliseerde startpagina kan je statusupdates, foto’s, vragen, … delen met andere gebruikers. Om je (lokaal) netwerk uit te breiden kan je zelf gebruikersgroepen aanmaken.

image description

Laagdrempelige werking

Toeterniettoe blijft aandacht hebben voor drempelverlagende initiatieven. Met het Buddy-project willen we een informele onthaalwerking voor én door jongeren uitbouwen. Je kiest zelf je buddy en hoe jullie contact hebben. Op financieel vlak willen we bijkomende overeenkomsten afsluiten met aanbieders van kansen- en vrijetijdspassen. We richten een solidariteitsfonds op waarmee we de toegekende kortingen van de kansen- en vrijetijdspassen betalen en korting of afbetalingsplannen toekennen voor wie het even wat moeilijker heeft. Het solidariteitsfonds financieren we met de ontvangen lidgelden en een percentage van het jaarlijkse resultaat. We onderzoeken of we een uitgebreid netwerk van afhaalpunten kunnen voorzien voor bestellingen in onze webwinkel. Daarvoor kijken we niet alleen naar het bestaande netwerk van bpost, maar ook naar partnerorganisaties en jeugddiensten in de regio. Bestellingen van leden blijven we gratis verzenden. We houden meer rekening met het openbaar vervoer voor bijeenkomsten en integreren een routeplanner in onze website. Om elkaar nog sneller te leren kennen, voorzien we ook in een carpoolingsysteem voor activiteiten.

image description

Privacy en informatieveiligheid: deel 2

Ook in 2018 blijven we werken aan een actueel en proactief privacy- en informatieveiligheidsbeleid. Met een nieuwe website geven we transparante en duidelijke informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Ook eventuele datalekken zullen er worden gecommuniceerd. Via hun gebruikersaccount op onze website zullen leden nog uitgebreidere privacy-voorkeuren en inzage in hun gegevens krijgen. Met partnerorganisaties en leveranciers sluiten we de vereiste overeenkomsten af of zetten we de samenwerking stop.

image description

Sneller antwoord dankzij opvolgplatform

In februari en maart rollen we een opvolgsysteem uit voor alle inkomende contacten. Alle mails, telefoons, chats en zelfs berichten via sociale media zullen via éénzelfde toepassing worden geregistreerd en beantwoord. Toeterniettoe krijgt deze software (t.w.v. 12.000 dollar) gratis dankzij een steunprogramma voor non-profits. Met het programma kunnen vrijwilligers ontvangen berichten beter opvolgen dan met de huidige gedeelde mailboxen.

image description

Lokaal zichtbaar aanwezig

Toeterniettoe wil voor elke jongere in de Vlaamse Ardennen zichtbaar aanwezig zijn. Na jarenlange afwezigheid nemen we in 2018 opnieuw deel aan de Dag van de Jeugdbeweging. Ook aan andere lokale evenementen willen we deelnemen; daarom werken we nieuw promomateriaal uit en stellen we een promoteam samen. Tenslotte bekijken we welke nationale themadagen en -weken we extra in de kijker kunnen zetten in onze eigen regio.

image description

Ouders informeren

Ouders spelen een belangrijke rol in de aanvaarding van het holebi-zijn en het coming-out proces van jongeren. Daarom willen we hen in de eerste plaats informeren over wie wij zijn, wat we doen en waarvoor hun zoon of dochter bij ons terecht kan.

image description

Relationele en seksuele voorlichting in kaart brengen

Het onderzoeksproject “Relationele en seksuele voorlichting in het secundair onderwijs onder de loep” van de Arteveldehogeschool gaat officieel van start. Het 2-jaar durend project wil de verwachtingen van leerlingen, leerkrachten en directies t.o.v. relationele en seksuele voorlichting in kaart brengen en een eindproduct afleveren. Als initiatiefnemer neemt Toeterniettoe deel aan de adviescommissie, net als o.a. Sensoa, Pimento (vroeger: Jong & Van Zin) en de Vlaamse Scholierenkoepel.

image description

Update scholenvorming

We wachten de resultaten van het onderzoeksproject niet af en gaan intern al aan de slag om onze vormingsmethodieken een grondige update te geven. We willen scholen belonen voor projecten die leerlingen en schoolbestuur op eigen initiatief opstarten en voorzien bijkomende kortingen. We onderzoeken de mogelijkheid om Gay Straight Alliances (GSA) op te starten op scholen in de regio. In 2018 gaan we ook op zoek naar vormingsvrijwilligers die methodieken voor het lager onderwijs willen uitwerken.

image description

Vrijwilligersbeleid

We zorgen voor een actueel vrijwilligersbeleid en investeren meer in de introductie en opleiding van vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers krijgen een opleidingsplan op maat van hun engagement, interesses en tijd. We lanceren onze takendatabank waarin we onze duidelijk omschreven en tijdelijke taken publiceren. Iedereen kan zich met één klik aanmelden om een taak op zich te nemen. Tenslotte zorgen we voor extra bedankingsmomenten en kleine attenties voor onze vrijwilligers.

image description

Inzetten op talenten van vrijwilligers

Toeterniettoe zet in op de talenten van haar vrijwilligers d.m.v. een talententraject. Binnen dit traject ontdekken vrijwilligers hun eigen talenten op basis van een vragenlijst die gebaseerd is op alle mogelijke situaties die uit het leven gegrepen zijn. Daarbij wordt vertrokken vanuit het referentiekader met 40 talenten dat in de afgelopen jaren werd ontwikkeld. Naast het in kaart brengen van de eigen talenten gaat de vrijwilliger ook op zoek naar die situaties waarin die zijn/haar talent soms overdrijft, waardoor er effecten kunnen ontstaan die zichzelf of anderen irriteren. Zo kunnen er hefboomvaardigheden, die helpen om het talent in balans te houden, worden aangereikt.

image description

Toeterniettoe vzw

We zetten de eerste stappen naar de oprichting van een officiële vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Als vzw kunnen we overeenkomsten afsluiten die we als feitelijke vereniging niet kunnen aangaan en toch nodig hebben. Bovendien beperken we de aansprakelijkheid van onze bestuurders. Een vzw-structuur zorgt tenslotte ook voor meer continuïteit binnen en van de organisatie.

image description

Gezond financieel beleid

We zetten onze zoektocht naar extra financiële middelen verder. We zorgen voor extra betaalmiddelen voor giften, zoals domiciliëring. Ook bedrijven en organisaties kunnen ons steunen. Daarom werken we een duidelijke visietekst rond sponsoring uit. Tenslotte werken we een efficiëntere financiële administratie en rapportering uit, zodat we op elk moment een stand van zaken kunnen geven.

Bouw mee aan 2018