Informatie voor ouders

Toeterniettoe is een vereniging die werkt rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit. We zijn er voor en door jongeren t.e.m. 30 jaar in de Vlaamse Ardennen. In onze regio voelen en/of benoemen 1.530 tot 4.080 jongeren zich homo, lesbisch of bi ('holebi').

Onze visie

Toeterniettoe wil dat elke jongere zich aanvaard en gesteund voelt in de eigen seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. We moedigen hen aan elkaar te versterken doormiddel van dialoog, ontmoeting en informatie.

We willen dat elke jongere de kans krijgt om zelf het woord te nemen om gender- en seksuele diversiteit bespreekbaar en zichtbaar te maken in de eigen omgeving. We stimuleren hen om zelf initiatief te nemen en betrekken hen maximaal bij onze eigen werking.

Over dit jongerenplatform

Via dit online platform willen we jongeren een veilige omgeving bieden waar ze informatie vinden, hun verhaal kwijt kunnen en andere jongeren leren kennen.

Na aanmelding voor een account en leeftijdscontrole (zie verder) kan men inloggen op het afgeschermde en beveiligde jongerenplatform. Gebruikers kunnen er afgeschermde berichten, informatie en evenementen bekijken en/of zelf toevoegen. Elke gebruiker kan extra informatie over zichzelf toevoegen aan de eigen profielpagina, die door andere ingelogde gebruikers kan worden bezocht. Gebruikers kunnen reageren op elkaars berichten en communiceren via privéberichten.

De inhoud van dit webplatform wordt actief opgevolgd door moderatoren. Gebruikers kunnen ook zelf ongepaste berichten rapporteren, zodat moderatoren kunnen ingrijpen bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden.

Wie het account wil stopzetten, kan dit eenvoudig zelf doen via de gebruikersaccount of door een mail te sturen naar de moderatoren van het webplatform. Bij het annuleren van het account kan de gebruiker zelf kiezen of de geplaatste berichten behouden blijven (als anonieme auteur) of moeten worden verwijderd.

Leeftijdscontrole

Dit webplatform is gericht naar jongeren tussen 13 en 30 jaar. Er is een actieve leeftijdscontrole; bij aanmelding voor een nieuwe gebruikersaccount moet de jongere zijn/haar leeftijd bewijzen. Om misbruik van dit controlesysteem te voorkomen, communiceren we niet openlijk over de werkwijze van deze leeftijdscontrole.

Beperkte persoonsgegevens

Om een account aan te maken op deze website moeten enkel volgende gegevens verplicht worden meegedeeld:

 • E-mailadres: aanmelding voor, controle van en communicatie over het account;
 • Gebruikersnaam: aanmelding voor en unieke identificatie van het account;
 • Wachtwoord: beveiliging van het account;
 • Geboortedatum: leeftijdscontrole

Overige informatie, zoals naam, voornaam, nickname, foto enzoverder, zijn optioneel in te vullen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen deze velden leeg te laten of om ingevulde veldengroepen te verbergen voor andere gebruikers. In dit laatste geval is deze informatie enkel zichtbaar voor moderatoren en beheerders van het webplatform.
De optie om het persoonlijk e-mailadres met andere gebruikers te delen, is standaard uitgeschakeld.

Beperkte toegang tot data

De standaardinstelling voor nieuwe berichten of inhoud op het webplatform is dat deze uitsluitend toegankelijk is voor ingelogde gebruikers, m.a.w. andere jongeren en de moderatoren en beheerders van het webplatform.

Bij het plaatsen van een bericht of aanmaken van inhoud kan een gebruiker ervoor kiezen deze publiek toegankelijk te maken. In dat geval kunnen ook anonieme bezoekers van de website het bericht of de inhoud lezen.

Medewerkers van Toeterniettoe zijn gebonden aan het beroepsgeheim en een vertrouwelijkheidsverklaring. Toeterniettoe beschikt over een policy 'Omgaan met informatie' die door elke medewerker moet worden nageleefd. Bovendien heeft elke medewerker enkel toegang tot die gegevens die hij/zij nodig heeft voor zijn/haar takenpakket.

Beveiliging van data

Toeterniettoe voert een actief informatieveiligheidsbeleid en voorziet in organisatorische en technische maatregelen om de data die ze verwerkt te beveiligen. Enkele maatregelen die we nemen zijn:

 • De toepassingen die Toeterniettoe gebruikt zijn beveiligd d.m.v. wachtwoorden, meervoudige authenticatie, beveiligde verbinden en verschillende toegangsniveaus;
 • Medewerkers krijgen een opleiding rond informatieveiligheid en privacy;
 • Er worden dagelijks back-ups gemaakt van alle toepassingen die Toeterniettoe gebruikt;
 • De toepassingen die Toeterniettoe gebruikt worden actief gemonitord;
 • Incidenten m.b.t. informatieveiligheid moeten worden gemeld en worden geregistreerd. Er zijn specifieke procedures om incidenten en datalekken aan te pakken en om hierover te communiceren met de betrokkenen en de bevoegde instanties;
 • Alle handelingen in de toepassingen die Toeterniettoe gebruikt worden geregistreerd in logboeken;
 • Er werd een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/DPIA) uitgevoerd op dit webplatform om de risico's te analyseren en gepaste controlemaatregelen te nemen.

Andere praktische informatie

Al deze informatie vind je terug op één pagina: https://toeterniettoe.be/privacy.

Vragen? Opmerkingen? Klachten?

Voor algemene vragen, opmerkingen of klachten over onze organisatie of dit webplatform, kan je ons contacteren via contact@toeterniettoe.be.

Voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan je de privacyverantwoordelijke contacteren via privacy@toeterniettoe.be.

Om een informatieveiligheidsincident te melden, kan je mailen naar incident@toeterniettoe.be