E-maildisclaimer

Versie 24 april 2018

De informatie in deze e-mail is eigendom van Toeterniettoe. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Het verder verspreiden, kopiëren of gebruiken van deze informatie is verboden zonder expliciete toelating.

E-mails geven enkel het standpunt weer van de auteur ervan en komen niet noodzakelijk overeen met het standpunt van Toeterniettoe.

Het aangaan van juridische verbintenissen moet gebeuren per brief en moet voorzien zijn van een handtekening van één of meerdere daartoe gemachtigde personen.

Indien u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, verwittig dan de afzender en vernietig de per vergissing ontvangen e-mail. E-mail en bijgevoegde bestanden worden zorgvuldig gecontroleerd op computervirussen volgens onze standaardprocedures, doch wij waarborgen niet dat e-mailverkeer virusvrij is.

E-mail die vanuit of naar bovenstaand adres van de afzender wordt verstuurd, kan door Toeterniettoe gelezen en bewaard worden.