Gebruiksvoorwaarden, privacy- & cookieverklaring

Gebruiksvoorwaarden

Versie 1 maart 2020

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Toeterniettoe (feitelijke vereniging).

Door deze website te gebruiken en/of te registreren voor een gebruikersaccount op deze website verklaar je je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

1. Algemeen

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Toeterniettoe is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Toeterniettoe.

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor geregistreerde gebruikers zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Toeterniettoe.

2. Toegang tot en gebruik van de website

2.1 Toegang tot de website
Toegang tot en gebruik van de website is gratis tenzij anders vermeld.

2.2 Gebruik van de website
Je mag de website niet gebruiken:

 • Voor enig onwettig doel;
 • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma’s;
 • Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de website wordt onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de website wordt aangetast;
 • Voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de gebruiker;
 • Voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam of enige andere ongewenste berichten;
 • Op enigerlei wijze die onrechtmatig is ten opzichte van Toeterniettoe en/of een derde;
 • Om inbreuk te maken op de rechten van Toeterniettoe of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy.

2.3 Toegang tot het jongerenplatform
Om het jongerenplatform te kunnen gebruiken, heb je een actieve gebruikersaccount nodig. Bij het registreren voor een gebruikersaccount zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je e-mailadres, wachtwoord, gebruikersnaam en geboortedatum. De verwerking van deze gegevens gebeurt conform onze privacyverklaring.

Aangezien het platform voorbehouden is voor jongeren t.e.m. 30 jaar (35 jaar voor moderatoren), moet je jouw leeftijd bewijzen. De instructies om je leeftijd te verifiëren staan in de e-mail die je ter bevestiging van je registratie ontvangt. Eenmaal je de verificatieprocedure correct hebt doorlopen, zal een moderatoren jouw account activeren. Moderatoren volgen nieuwe registraties en wijzigingen aan gebruikersaccounts actief op. Ingeval van twijfel over de meegedeelde gegevens, kunnen de moderatoren bijkomende informatie opvragen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren.

Voor je gebruikersaccount zal je gebruik maken van een wachtwoord. Je moet een wachtwoord kiezen dat niet voor de hand liggend is en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit aan niemand meedelen. Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je account en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, moet je uitloggen voordat je onze website verlaat, om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door andere gebruikers. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden uitgevoerd.

2.4 Gebruik van het jongerenplatform
Aanvullend op punt 2.2 mag je het jongerenplatform niet gebruiken:

 • Om te pesten, te breiden en/of andere gebruikers in verlegenheid te brengen, te beangstigen of ongewenste aandacht te geven. Dit omvat o.a. het plaatsen van beledigend en/of aanstootgevende materiaal, herhaald ongewenste berichten verzenden en het aanvallen van een gebruiker op basis van ras, gender, seksuele identiteit, religie enzoverder. Haatdragende uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Voor het plaatsen, verzenden of verwijzen naar materiaal dat gewelddadig, seksueel expliciet, beledigend, lasterlijk, obsceen, haatdragend en/of racistisch is of inbreuk maakt op de persoonlijke privacy.
 • Om bewust een fictief personage te creëren of je voor te doen als een andere persoon.
 • Om foute informatie op te geven of informatie te verbergen binnen je Toeterniettoe-account en -profiel.
 • Om andere gebruikers en/of hun reacties onterecht te rapporteren.
 • Om elke vorm van inhoud, zoals profielinformatie, contactgegevens, inhoud van een privégesprek enzoverder openbaar te maken, op iedere wijze.

3. Links

3.1 Links naar de Toeterniettoe-website
Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de Toeterniettoe-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Toeterniettoe-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

3.2 Links naar andere websites beheerd door Toeterniettoe
Deze website bevat links naar andere Toeterniettoe-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

3.2 Links naar websites beheerd door derden
De Toeterniettoe-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Toeterniettoe controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Toeterniettoe en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Toeterniettoe de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

4. Gebruik naam en logo

Gebruik van de naam en/of het logo van Toeterniettoe is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Toeterniettoe. Toeterniettoe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van haar naam en/of logo.

5. Niet-naleven van deze gebruiksvoorwaarden

Het jongerenplatform wordt gecontroleerd door moderatoren en beheerders. Moderatoren zijn verantwoordelijk voor de controle van nieuwe gebruikersaccounts, inhoud en reacties. Beheerders hebben toegang tot alle inhoud van de website en het gebruikersplatform in het kader van de controle op de naleving van deze voorwaarden.

Toeterniettoe kan beslissen om jouw account tijdelijk of permanent te blokkeren of verwijderen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Toeterniettoe is in geen geval verplicht om deze blokkering of verwijdering te motiveren. De gegevens van jouw gebruikersaccount kunnen aan de politiediensten of gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als Toeterniettoe dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud die door jou werd meegedeeld.

6. Klachten

Je hebt de mogelijkheid om reacties en gebruikers die niet aan deze voorwaarden voldoen te rapporteren. Een moderator of beheerder zal jouw rapportering onderzoeken.

Je kan onwettige, ongepaste of schadelijke inhoud ook melden via moderatoren@toeterniettoe.be.

Bij deze melding vragen we je steeds volgende gegevens mee te delen:

 • Je naam, gebruikersnaam en e-mailadres;
 • Een precieze aanduiding/omschrijving van de onwettige, ongepaste of schadelijke inhoud en de plaatst waar deze zich bevindt;
 • Jouw argumenten of bewijzen waarom je overtuigd bent dat deze inhoud onwettig, ongepast of schadelijk is en dus van de website moet verwijderd worden

7. Verwerking van persoonsgegevens (privacyverklaring)

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Toeterniettoe-website en het gebruikersplatform zijn onderworpen aan onze privacyverklaring.

8. Aanpassing aan deze gebruiksvoorwaarden

Toeterniettoe kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wanneer we veranderingen aan deze gebruiksvoorwaarden aanbrengen, vermelden we de datum van de recentste versie bovenaan dit document. Bij belangrijke wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail en/of door een bericht te plaatsen op onze website.

Privacyverklaring

Versie 23 mei 2020

Toeterniettoe hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom willen we open en transparant communiceren over hoe we zorg dragen voor jouw gegevens. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verwerken en waarom, wat we doen om jouw gegevens te beschermen en wat jouw rechten zijn.

Deze privacyverklaring geldt voor elke verwerking van persoonsgegevens - zowel online als offline - door Toeterniettoe (feitelijke vereniging) die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Bij vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van jouw persoonsgegevens of om je rechten uit te oefenen, kan je ons contacteren:

Toeterniettoe
Engelsenlaan 136
9600 Ronse
privacy@toeterniettoe.be

1. Welke gegevens verwerkt Toeterniettoe over jou?

1.1 Identificatie- en contactgegevens: aanspreking, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, gender, werkgever, beroep, contactnummer.
1.2 Account- en profielgegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, gebruikersnaam, nickname, wachtwoord, toegangsniveaus, fysieke beschrijving, sociale contacten, mediagebruik, accounts op sociale netwerksites, vrijetijdsbesteding, interesses, beeld-, geluid- en video-opnamen, overige gegevens die je zelf meedeelt in je profiel of berichten.
Je kunt ervoor kiezen om in de profielvelden en berichten die je plaatst of verstuurd, gegevens op te geven of levensgebeurtenissen te vermelden over je geloofsovertuiging, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, ras of etniciteit of je gezondheid. Deze en andere gevoelige informatie wordt beschermd op basis van EU-wetgeving.
1.3 Financiële gegevens: financiële identificatiegegevens, financiële transacties, solvabiliteit, compensatie, overeenkomsten, schikkingen, consumptiegewoonten.
1.4 Informatie over het gebruik van ons aanbod: deelname aan bijeenkomsten, toegekende kortingen en voordelen, contactpersoon bij ongeval, klachten, incidenten of ongevallen.
1.5 Informatie over het gebruik van onze websites, toepassingen en communicaties: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, type browser, type besturingssysteem, toesteltype, referrer, taal, URL's die je aanklikt.
1.6 Informatie over jouw vrijwilligerswerk bij Toeterniettoe: contactpersoon bij ongeval, overzicht van gevolgde vormingen, deelnameattesten, beoordeling van de opleiding, huidige en vroegere functies binnen de organisatie, uittreksel uit het strafregister, gebruikersaccounts, wachtwoorden, veiligheidscodes, toegangsniveaus, gebruik van informatiemiddelen.
1.7 Beeld-, geluid- en video-opnamen.

2. Waarvoor gebruikt Toeterniettoe jouw gegevens?

2.1 Voor de deelnemers- en ledenadministratie:

 • Om een aangifte te doen bij de verzekeringsmaatschappij wanneer je een ongeval hebt tijdens een bijeenkomst of de heen- en terugweg;
 • Om subsidies te kunnen aanvragen;
 • Om statistische doeleinden;
 • Om te helpen bij een eventueel contactonderzoek in het kader van het Coronavirus COVID-19.

2.2 Voor de vrijwilligersadministratie:

 • Om de vrijwilligersovereenkomst die we met elkaar afsluiten te kunnen uitvoeren;
 • Om een aangifte te doen bij de verzekeringsmaatschappij wanneer je een ongeval hebt tijdens een bijeenkomst of de heen- en terugweg;
 • Om je zowel intern als extern vorming te laten volgen;
 • Om je opleiding binnen Toeterniettoe op te volgen en waar nodig bij te sturen;
 • Om je organisatiemiddelen te bezorgen die je nodig hebt voor jouw vrijwilligersengagement, zoals toegang tot toepassingen, netwerken en materiaal;
 • Om subsidies te kunnen aanvragen.

2.3 Voor het aanbieden en onderhouden van onze websites en toepassingen:

 • Om je toegang te geven tot het afgeschermde jongerenplatform van de Toeterniettoe-website;
 • Om verbeteringen aan te brengen aan onze websites en toepassingen op basis van jouw gebruik en feedback.

2.4 Om de gevraagde informatie, dienst(en) en/of product(en) te bezorgen en op te volgen:

 • Om je vormingsaanvraag te kunnen verwerken, opvolgen en uitvoeren;
 • Om je vraag, probleem of klacht te kunnen behandelen via e-mail, telefoon, post of sociale media;
 • Om je verzoek tot het uitoefenen van je rechten m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens correct te kunnen behandelen.

2.5 Om met je te communiceren:

 • Over onze werking, activiteiten en acties, wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven;
 • Om je op de hoogte te brengen van veiligheidsincidenten en/of datalekken, zoals door de wet verplicht.

2.6 Om jouw deelname aan wedstrijden of andere acties te verwerken;
2.7 Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;
2.8 Omdat we wettelijk verplicht zijn jouw gegevens te verwerken, waaronder:

 • Wet betreffende de rechten van vrijwilligers;
 • Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen;
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Hoelang bewaart Toeterniettoe jouw gegevens?

Toeterniettoe bewaart de gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer je jouw account op de Toeterniettoe-website annuleert, kan je zelf bepalen of de door jou geplaatste berichten geanonimiseerd of verwijderd worden. Let er op dat de inhoud van de geanonimiseerde berichten behouden blijft.

Wanneer je jouw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen ons gebruik van je persoonsgegevens en dergelijk bezwaar gegrond is, dan verwijderen we jouw persoonsgegevens uit onze bestanden. Dit belet ons echter niet om informatie en inhoud te bewaren voor wettelijke doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, de uitoefening of verdediging van een wettelijke claim, bewijsdoelstellingen, back-up, administratie en de uitvoering van andere wettelijke rechten en verplichtingen die we hebben.

4. Aan welke derden kan Toeterniettoe jouw gegevens doorgeven?

4.1 Andere gebruikers van het jongerenplatform van de Toeterniettoe-website:
Wanneer je een account en profiel hebt aangemaakt op het jongerenplatform van de Toeterniettoe-website kunnen andere aangemelde gebruikers jouw profiel bezoeken en de gegevens die je erop vermeldt bekijken. Ook berichten die je op het jongerenplatform plaatst of verzend, kunnen door andere gebruikers worden bekeken. Privéberichten zijn enkel zichtbaar voor de bestemmelingen van het bericht. In geval van overtreding van de gebruiksvoorwaarden kunnen ook bevoegde moderatoren privéberichten opvragen. Deze raadpleging wordt geregistreerd in de logbestanden.

Sommige gegevens, zoals je gebruikersnaam of nickname en inhoud van publieke berichten, kunnen ook door niet-aangemelde bezoekers worden bekeken.

Je kunt de gegevens van jouw profiel steeds verbeteren, wijzigen, verbergen of wissen.

4.2 Leveranciers
Toeterniettoe doet beroep op een aantal bedrijven en dienstverleners voor het leveren van ICT-oplossingen, het uitvoeren van betalingstransacties enzoverder. Het is mogelijk dat deze bedrijven in het kader van hun dienstverlening aan en overeenkomst met Toeterniettoe toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Toeterniettoe laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en bescherming van deze gegevens en informatie.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Commissie mogen persoonlijke gegevens alleen doorgestuurd worden naar landen met eenzelfde gepast veiligheidsniveau. Dit betreft opslagperiode, manier van opslaan, de aard van de gegevens en de precieze redenen voor verwerking. We garanderen dat gegevens niet verstuurd worden naar landen die onvoldoende veiligheid kunnen garanderen. Het delen van persoonsgegevens met de Verenigde Staten gebeurt op basis van een overeenkomst rond het delen van gegevens in overeenstemming met de standaardclausules van de Europese Commissie en/of met ontvangers van gegevens die formeel zijn aangesloten bij het Privacy Shield.

4.3 Verzekeringsmaatschappij en -tussenpersoon
Wanneer je een ongeval hebt tijdens een bijeenkomst of de heen- of terugweg kan je een schadedossier laten openen bij de verzekeringsmaatschappij. In dat geval moeten we bepaalde persoonsgegevens aan de verzekeringsmaatschappij en -tussenpersoon doorgeven. Het medisch getuigschrift dat moet worden ingevuld bij lichamelijk letsel wordt rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij verzonden.

4.4 Andere organisaties
Wanneer we je bij een vraag of probleem willen doorverwijzen naar een andere organisatie, kunnen we jouw gegevens aan die organisatie bezorgen. Indien we dat willen doen, zullen we daar vooraf jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor vragen.

Enkel in noodsituaties (bijvoorbeeld een ongeval of levensbedreigende situatie) zullen we niet om jouw toestemming voor doorgifte van jouw gegevens vragen.

4.5 Autoriteiten
In geval van ernstige overtreding of op vraag van de bevoegde instanties kunnen we jouw gegevens aan de bevoegde instanties doorgeven.

In geval van een besmetting met het Coronavirus COVID-19 bij een of meerdere deelnemers van een bijeenkomst kunnen jouw gegevens worden doorgegeven aan de bevoegde diensten.

5. Hoe beveiligt Toeterniettoe jouw gegevens?

We hechten veel belang aan de bescherming van jouw gegevens en hebben de organisatorische en technische maatregelen om dat te doen vastgelegd in een informatieveiligheidsbeleid. Enkele van de maatregelen die we nemen zijn:

 • De toepassingen die Toeterniettoe gebruikt zijn beveiligd d.m.v. wachtwoorden, meervoudige authenticatie, beveiligde verbindingen en verschillende toegangsniveaus;
 • Medewerkers van Toeterniettoe zijn gebonden aan het beroepsgeheim en krijgen een opleiding rond informatieveiligheid.
 • Er worden dagelijks back-ups gemaakt van alle toepassingen die Toeterniettoe gebruikt;
 • De toepassingen die Toeterniettoe gebruikt worden actief gemonitord;
 • Incidenten m.b.t. informatieveiligheid moeten worden gemeld en worden geregistreerd;
 • Alle handelingen in de toepassingen die Toeterniettoe gebruikt worden geregistreerd in een logboek;
 • Alle informatie die binnen Toeterniettoe wordt beheerd, wordt geclassificeerd.

Let op met welke gegevens je zelf deelt met andere gebruikers via jouw profiel en berichten op het jongerenplatform van de Toeterniettoe-website. Tips over je online privacy vind je op www.ikbeslis.be/jongeren en www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/jongeren.

6. Gegevens van minderjarigen

Toeterniettoe verzamelt enkel gegevens van personen jonger dan 13 jaar wanneer hiervoor de toestemming van de ouders of wettelijke voogd werd verkregen.

7. Jouw rechten

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op wijziging of verbetering;
 • Recht op intrekking van de toestemming;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 • Recht op verwijdering van de gegevens.

Indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, het naleven van wet- en regelgeving of voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, kan de intrekking van de toestemming om de gegevens te verwerken of een verzoek tot beperking van de verwerking of verwijdering van de gegevens vertraging oplopen. We zullen je daar transparant over informatie.

Om misbruik te voorkomen vragen we je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen met je verzoek tot het uitoefenen van je rechten, zodat we jouw identiteit als betrokkene kunnen controleren. Vergeet niet om specifieke identificatiegegevens (bijvoorbeeld rijksregisternummer) af te schermen.

Toeterniettoe zal jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst beantwoorden.

8. Klachten en geschillen

Toeterniettoe doet er alles aan om je transparant te informeren over de verwerking en beveiliging van jouw gegevens en jouw rechten. Wanneer je vindt dat jouw rechten niet correct worden toegepast of je niet tevreden bent met het geleverde antwoord, kan je een klachtenprocedure opstarten:

8.1 Bij Toeterniettoe
Je kunt een klachtenprocedure opstarten door contact op te nemen met:

Toeterniettoe
t.a.v. de privacyverantwoordelijke
Engelsenlaan 136
9600 Ronse
privacy@toeterniettoe.be

Je klacht wordt door de privacyverantwoordelijke behandeld. Hij/zij stuurt je binnen de 5 werkdagen na ontvangst van je klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging via e-mail of post. Indien hij/zij voor de behandeling van je klacht bijkomende informatie nodig heeft, zal dit in het bevestigingsbericht worden vermeld.

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van je klacht zal de privacyverantwoordelijke een antwoord op je klacht bezorgen. Indien hij/zij dit antwoord niet binnen deze termijn kan bezorgen, zal hij/zij je daarvan op de hoogte brengen en een nieuwe termijn, die maximaal 60 kalenderdagen kan bedragen, bezorgen.

8.2 Bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Indien je niet tevreden bent met het door Toeterniettoe bezorgde antwoord op je vraag of klacht, kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

9. Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Toeterniettoe kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer we veranderingen aan deze privacyverklaring aanbrengen, vermelden we de datum van de recentste versie bovenaan dit document. Bij belangrijke wijzigingen van deze privacyverklaring en/of de manier waarop we jouw gegevens verwerken, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail en/of door een bericht te plaatsen op onze website.

Cookieverklaring

Versie 28 mei 2020

Toeterniettoe gebruikt cookies om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door de server van een website in de browser van je computer of mobiel apparaat geplaatst worden wanneer je de website raadpleegt. Cookies bevatten een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (zogenaamde “session cookies”) of bij latere herhaalde bezoeken (zogenaamde “permanente cookies”). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2. Welke soorten cookies zijn er?

2.1 Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

2.2 Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

2.3 Statistische cookies
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

2.4 Marketingcookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende website bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

3. Welke cookies gebruikt Toeterniettoe?

3.1 Noodzakelijke cookies

Eigenaar

Cookie

Doel

Bewaartijd

Toeterniettoe

SSESS#

De werking en veiligheid van de website verbeteren.

23 dagen

Toeterniettoe

has_js

Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet.

Browsersessie

LiteSpeed

_lscache_vary

Gebruikt om de inlogstatus en gebruikersrol van de huidige gebruiker op te slaan.

Browsersessie

LiteSpeed

lsc_private

 

Browsersessie

Cookiebot

CookieConsent

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor de website.

1 jaar

Cookiebot

cookiebot-consent--necessary

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de noodzakelijke cookies in de cookie-banner heeft geaccepteerd.

Browsersessie

Cookiebot

cookiebot-consent—preference

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de voorkeurscookies in de cookie-banner heeft geaccepteerd.

Browsersessie

Cookiebot

cookiebot-consent—statistics

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de statistische cookies in de cookie-banner heeft geaccepteerd.

Browsersessie

Cookiebot

cookiebot-consent—marketing

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcookies in de cookie-banner heeft geaccepteerd.

Browsersessie

Algolia algoliasearch-client-js Noodzakelijk om de adreszoekbalkfunctie van de website te optimaliseren. De cookie zorgt voor nauwkeurige en snelle zoekresultaten. Permanent
Google rc::c Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Browsersessie


3.2 Statistische cookies

Eigenaar

Cookie

Doel

Bewaartijd

Google Analytics

collect

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker.

 

Google Analytics

_ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

Google Analytics

_gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

Google Analytics

_gat

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

1 dag

Facebook Session Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. Permanent

 

3.3 Marketing cookies

Eigenaar

Cookie

Doel

Bewaartijd

Facebook

messenger_live_chat

Gebruikt om je in staat te stellen om via onze website met ons te chatten via jouw Facebook-account. De cookie wordt gebruikt om te controleren of je bent ingelogd op je Facebook-account en om je in staat te stellen rechtstreeks met je account te chatten.

Browsersessie

 

4. Beheer van cookies

Je kan de cookies op je computer of mobiel apparaat beheren door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde website te aanvaarden. Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Wanneer je de website van Toeterniettoe bezoekt, krijg je cookie-banner waarmee je cookies kunt aanvaarden. Je kan het gebruik van cookies aanvaarden per cookiecategorie.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikt browsers de werkwijze om cookies te beheren: http://www.aboutcookies.org.

5. Aanpassingen aan deze cookieverklaring

Toeterniettoe kan deze cookieverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer we veranderingen aan deze cookieverklaring aanbrengen, vermelden we de datum van de recentste versie bovenaan dit document. Bij belangrijke wijzigingen van deze cookieverklaring brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail en/of door een bericht te plaatsen op onze website.