Stop de verspreiding van COVID-19!

Blijf thuis, zeker als je ziek bent
Was vaak je handen met water en zeep
Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent

#samentegencorona