gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden

Versie 2 februari 2021

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Toeterniettoe (feitelijke vereniging).

Door deze website te gebruiken en/of te registreren voor een gebruikersaccount op deze website verklaar je je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

1. Algemeen

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Toeterniettoe is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Toeterniettoe.

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor geregistreerde gebruikers zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Toeterniettoe.

2. Toegang tot en gebruik van de website

2.1 Toegang tot de website
Toegang tot en gebruik van de website is gratis tenzij anders vermeld.

2.2 Gebruik van de website
Je mag de website niet gebruiken:

 • Voor enig onwettig doel;
 • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma’s;
 • Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de website wordt onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de website wordt aangetast;
 • Voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de gebruiker;
 • Voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam of enige andere ongewenste berichten;
 • Op enigerlei wijze die onrechtmatig is ten opzichte van Toeterniettoe en/of een derde;
 • Om inbreuk te maken op de rechten van Toeterniettoe of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy.

2.3 Toegang tot het jongerenplatform
Om het jongerenplatform te kunnen gebruiken, heb je een actieve gebruikersaccount nodig. Bij het inschrijven voor een gebruikersaccount zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je e-mailadres, wachtwoord, gebruikersnaam en geboortedatum. De verwerking van deze gegevens gebeurt conform onze privacyverklaring.

Aangezien het platform voorbehouden is voor jongeren t.e.m. 30 jaar, moet je jouw leeftijd bewijzen. De instructies om je leeftijd te verifiëren staan in de e-mail die je ter bevestiging van je inschrijving ontvangt. Eenmaal je de verificatieprocedure correct hebt doorlopen, zal een moderatoren jouw account activeren. Moderatoren volgen nieuwe registraties en wijzigingen aan gebruikersaccounts actief op. Ingeval van twijfel over de meegedeelde gegevens, kunnen de moderatoren bijkomende informatie opvragen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren.

Voor je gebruikersaccount zal je gebruik maken van een wachtwoord. Je moet een wachtwoord kiezen dat niet voor de hand liggend is en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit aan niemand meedelen. Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je account en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, moet je uitloggen voordat je onze website verlaat, om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door andere gebruikers. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden uitgevoerd.

2.4 Gebruik van het jongerenplatform
Aanvullend op punt 2.2 mag je het jongerenplatform niet gebruiken:

 • Om te pesten, te breiden en/of andere gebruikers in verlegenheid te brengen, te beangstigen of ongewenste aandacht te geven. Dit omvat o.a. het plaatsen van beledigend en/of aanstootgevende materiaal, herhaald ongewenste berichten verzenden en het aanvallen van een gebruiker op basis van ras, gender, seksuele identiteit, religie enzoverder. Haatdragende uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Voor het plaatsen, verzenden of verwijzen naar materiaal dat gewelddadig, seksueel expliciet, beledigend, lasterlijk, obsceen, haatdragend en/of racistisch is of inbreuk maakt op de persoonlijke privacy.
 • Om bewust een fictief personage te creëren of je voor te doen als een andere persoon.
 • Om foute informatie op te geven of informatie te verbergen binnen je Toeterniettoe-account en -profiel.
 • Om andere gebruikers en/of hun reacties onterecht te rapporteren.
 • Om elke vorm van inhoud, zoals profielinformatie, contactgegevens, inhoud van een privégesprek enzoverder openbaar te maken, op iedere wijze.

3. Links

3.1 Links naar de website Toeterniettoe.be
Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de website Toeterniettoe.be. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres 'toeterniettoe.be' moet duidelijk zichtbaar zijn.

3.2 Links naar andere websites beheerd door Toeterniettoe
Deze website bevat links naar andere Toeterniettoe-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

3.2 Links naar websites beheerd door derden
De Toeterniettoe-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Toeterniettoe controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Toeterniettoe en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Toeterniettoe de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

4. Gebruik naam en logo

Gebruik van de naam en/of het logo van Toeterniettoe is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Toeterniettoe. Toeterniettoe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van haar naam en/of logo.

5. Niet-naleven van deze gebruiksvoorwaarden

Het jongerenplatform wordt gecontroleerd door moderatoren en beheerders. Moderatoren zijn verantwoordelijk voor de controle van nieuwe gebruikersaccounts, inhoud en reacties. Beheerders hebben toegang tot alle inhoud van de website en het gebruikersplatform in het kader van de controle op de naleving van deze voorwaarden.

Toeterniettoe kan beslissen om jouw account tijdelijk of permanent te blokkeren of verwijderen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Toeterniettoe is in geen geval verplicht om deze blokkering of verwijdering te motiveren. De gegevens van jouw gebruikersaccount kunnen aan de politiediensten of gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als Toeterniettoe dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud die door jou werd meegedeeld.

6. Klachten

Je hebt de mogelijkheid om reacties en gebruikers die niet aan deze voorwaarden voldoen te rapporteren. Een moderator of beheerder zal jouw rapportering onderzoeken.

Je kan onwettige, ongepaste of schadelijke inhoud ook melden via moderatoren@toeterniettoe.be.

Bij deze melding vragen we je steeds volgende gegevens mee te delen:

 • Je naam, gebruikersnaam en e-mailadres;
 • Een precieze aanduiding/omschrijving van de onwettige, ongepaste of schadelijke inhoud en de plaatst waar deze zich bevindt;
 • Jouw argumenten of bewijzen waarom je overtuigd bent dat deze inhoud onwettig, ongepast of schadelijk is en dus van de website moet verwijderd worden

7. Verwerking van persoonsgegevens (privacyverklaring)

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via Toeterniettoe.be en het jongerenplatform zijn onderworpen aan onze privacyverklaring.

8. Aanpassing aan deze gebruiksvoorwaarden

Toeterniettoe kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wanneer we veranderingen aan deze gebruiksvoorwaarden aanbrengen, vermelden we de datum van de recentste versie bovenaan dit document. Bij belangrijke wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail en/of door een bericht te plaatsen op onze website.

Privacyverklaring

Versie 2 februari 2021

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via het Toeterniettoe.be jongerenplatform (https://toeterniettoe.be - hierna 'jongerenplatform'), dat wordt aangeboden en onderhouden voor Toeterniettoe (feitelijke vereniging), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Andere privacyverklaringen, waaronder die voor alle verwerkingen door Toeterniettoe, kan je raadplegen via https://toeterniettoe.be/privacy.

Bij vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van jouw persoonsgegevens of om je rechten uit te oefenen, kan je ons contacteren:

Toeterniettoe
Engelsenlaan 136
9600 Ronse
privacy@toeterniettoe.be

Je kunt jouw rechten ook uitoefenen via het online formulier op https://toeterniettoe.be/privacy.

1. Welke gegevens verwerkt Toeterniettoe over jou?

1.1 Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, gender, contactnummer.
1.2 Account- en profielgegevens: gebruikersnaam, nickname, wachtwoord, toegangsniveaus, sociale contacten, accounts op sociale media, interesses, beeld-, geluid- en video-opnamen, overige gegevens die je zelf meedeelt via jouw profiel, inhoud of berichten.
1.3 Informatie over het gebruik van onze websites, toepassingen en communicaties: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, mediagebruik, type browser, type besturingssysteem, toesteltype, referrer, taal, URL's die je bezoekt en aanklikt.
1.4 Beeld-, geluid- en video-opnamen.

2. Waarvoor gebruikt Toeterniettoe jouw gegevens?

2.1 Voor het aanbieden van onze websites en toepassingen:

 • Om je toegang te geven tot het afgeschermde jongerenplatform en haar functionaliteiten (toestemming);
 • Om verbeteringen aan te brengen aan onze websites en toepassingen op basis van jouw gebruik en feedback (gerechtvaardigd belang).

2.2 Om de gevraagde informatie, dienst(en) en/of producten te bezorgen en op te volgen:

 • Om je vraag, probleem of klacht te kunnen behandelen (overeenkomst);
 • Om je verzoek tot het uitoefenen van je rechten m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens te kunnen behandelen (wettelijke verplichting).

2.3 Om met je te communiceren:

 • Over nieuwe of gewijzigde functionaliteiten van het jongerenplatform, wanneer je bent ingeschreven op de nieuwsbrief (toestemming);
 • Om je meldingen van activiteiten en privéberichten op het jongerenplatform te sturen via e-mail en/of pushberichten, indien je deze meldingen hebt ingeschakeld (toestemming);
 • Om je op de hoogte te houden van een informatieveiligheidsincident of datalek (wettelijke verplichting).

2.4 Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen:

 • Om de leeftijd van gebruikers van het jongerenplatform te controleren zodat deze voldoen aan de leeftijdscriteria (gerechtvaardigd belang);
 • Om te verzekeren dat de inhoud en berichten op het jongerenplatform voldoen aan de gebruiksvoorwaarden (gerechtvaardigd belang).

2.5 Omdat we wettelijk verplicht zijn jouw gegevens te verwerken, waaronder:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Hoelang bewaart Toeterniettoe jouw gegevens?

Toeterniettoe bewaart de gegevens niet langer dan nodig. Wanneer je jouw account op het jongerenplatform beëindigt, kan je zelf kiezen of de door jou geplaatste inhoud anoniem wordt gemaakt of verwijderd wordt. Indien je de inhoud anoniem maakt, wordt enkel jouw gebruikersnaam als auteur omgezet naar de gebruiker 'anoniem'; de inhoud van jouw bericht blijft beschikbaar voor andere gebruikers.

Indien we de informatie omwille van wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang moeten bijhouden, kan jouw vraag om de toestemming in te trekken of jouw gegevens te verwijderen vertraging oplopen. We zullen je hierover transparant informeren.

4. Aan welke derden kan Toeterniettoe jouw gegevens doorgeven?

4.1 Andere gebruikers van het jongerenplatform:
De informatie die je meedeelt op jouw profiel of in jouw berichten is zichtbaar voor andere ingelogde gebruikers. De inhoud van privéberichten is enkel zichtbaar voor de personen naar wie je die berichten hebt verzonden. Indien een privébericht wordt gerapporteerd door een gebruiker, kunnen de moderatoren de inhoud ervan opvragen.
Jouw gebruikersnaam of nickname en de inhoud van publieke berichten zijn ook zichtbaar voor niet-ingelogde gebruikers.

4.2 Leveranciers:
Toeterniettoe werkt samen met een aantal bedrijven voor het leveren van ICT-oplossingen, bijvoorbeeld om het jongerenplatform bereikbaar te maken via het internet. Toeterniettoe staat niet toe dat deze bedrijven jouw gegevens raadplegen zonder dat daar een geldige reden voor is.

4.3 Autoriteiten:
In geval van ernstige overtreding of op vraag van de bevoegde instanties kunnen we jouw gegevens aan de bevoegde instanties doorgeven.

5. Hoe beveiligt Toeterniettoe jouw gegevens?

We nemen verschillende maatregelen om jouw gegevens op het jongerenplatform te beveiligen:

 • Het jongerenplatform is beveiligd d.m.v. wachtwoorden, beveiligde verbindingen en verschillende toegangsniveaus.
 • Alle medewerkers hebben beroepsgeheim en krijgen een opleiding over hoe ze met (vertrouwelijke) informatie moeten omgaan.
 • Er worden dagelijks back-ups gemaakt van het jongerenplatform.
 • Problemen moeten worden gemeld en worden geregistreerd en onderzocht.
 • Alle activiteiten op het jongerenplatform worden bijgehouden in een logboek.

Let op met welke gegevens je zelf deelt met andere gebruikers via jouw profiel en berichten op het jongerenplatform. Tips over je online privacy vind je op www.ikbeslis.be/jongeren en www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/jongeren.

6. Gegevens van minderjarigen

Toeterniettoe verzamelt enkel gegevens van personen jonger dan 13 jaar wanneer hiervoor de toestemming van de ouders of wettelijke voogd werd verkregen.

7. Jouw rechten

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op wijziging of verbetering;
 • Recht op intrekking van de toestemming;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 • Recht op verwijdering van de gegevens.

Indien we de informatie omwille van wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd doel moeten bijhouden, kan jouw vraag om de toestemming in te trekken of jouw gegevens te verwijderen vertraging oplopen. We zullen je hierover transparant informeren.

Om zeker te zijn dat jijzelf ons contacteert, vragen we je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen met jouw vraag. Let er op om specifieke informatie, bijvoorbeeld je rijksregisternummer, onleesbaar te maken.

Toeterniettoe zal jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst beantwoorden.

8. Klachten en geschillen

Toeterniettoe doet er alles aan om je transparant te informeren over de verwerking en beveiliging van jouw gegevens en jouw rechten. Wanneer je vindt dat jouw rechten niet correct worden toegepast of je niet tevreden bent met het geleverde antwoord, kan je een klachtenprocedure opstarten:

8.1 Bij Toeterniettoe
Je kunt een klachtenprocedure opstarten door contact op te nemen met:

Toeterniettoe
t.a.v. de privacyverantwoordelijke
Engelsenlaan 136
9600 Ronse
privacy@toeterniettoe.be

Je klacht wordt door de privacyverantwoordelijke behandeld. Die stuurt je binnen de 5 werkdagen na ontvangst van je klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging via e-mail of post. Indien die voor de behandeling van je klacht bijkomende informatie nodig heeft, zal dit in het bevestigingsbericht worden vermeld.

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van je klacht zal de privacyverantwoordelijke een antwoord op je klacht bezorgen. Indien die dit antwoord niet binnen deze termijn kan bezorgen, zal die je daarvan op de hoogte brengen en een nieuwe termijn, die maximaal 60 kalenderdagen kan bedragen, bezorgen.

8.2 Bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Indien je niet tevreden bent met het door Toeterniettoe bezorgde antwoord op je vraag of klacht, kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

9. Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Indien er aanpassingen aan het jongerenplatform en de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken plaatsvinden, zullen we deze privacyverklaring aanpassen en je daarvan op de hoogte brengen via een e-mail en/of een bericht op het jongerenplatform.